PanzerNews - 1.10.1: drugi test publiczny, cz.II

1.10.1: drugi test publiczny, cz.II

Jak podaje WoT Express, 07.10, o godzinie 09:00 CEST zakończy się drugi etap testu publicznego. Po wprowadzeniu aktualizacji, w czwartek – 08.10 powinien wystartować trzeci etap testu publicznego wersji 1.10.1. HLozqRrqgKI
Sekcja komentarzy
Loading comment form ...