Regulamin serwisu PanzerNews.pl

Regulamin korzystania z serwisu PanzerNews.pl

Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego PanzerNews.pl ("Serwis"), prowadzonego przez Administrację serwisu.

1.2. Korzystając z Serwisu, użytkownik akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu w całości.

1.3. Za użytkownika Serwisu uznaje się każdą osobę, która odwiedza stronę internetową PanzerNews.pl lub korzysta z jakiejkolwiek jego funkcjonalności.

Zasady korzystania z Serwisu

2.1. Użytkownik Serwisu zobowiązuje się do korzystania z Serwisu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami współżycia społecznego.

2.2. Zakazane jest publikowanie treści niezgodnych z prawem, naruszających prawa autorskie, prawa do prywatności lub inne prawa osób trzecich.

2.3. Użytkownik Serwisu ponosi pełną odpowiedzialność za treści przez niego publikowane, w tym za komentarze, wpisy na forum, oraz wszelkie inne formy udostępniania treści na Serwisie.

2.4. Zabrania się podejmowania działań mających na celu naruszenie bezpieczeństwa Serwisu, w tym próby nieuprawnionego dostępu do danych, ataki typu DDoS, czy też wszelkiego rodzaju działania mające na celu zakłócenie prawidłowego funkcjonowania Serwisu.

2.5. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z jego przeznaczeniem, tj. do czytania artykułów, komentowania, uczestniczenia w dyskusjach oraz innych funkcjonalności udostępnionych na Serwisie.

Rejestracja i logowanie

3.1. Niektóre funkcje Serwisu mogą wymagać rejestracji lub logowania.

3.2. Podczas rejestracji użytkownik zobowiązuje się do podania prawdziwych danych, w tym imienia, adresu e-mail, oraz hasła.

3.3. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo swojego konta, w tym za utrzymanie poufności hasła.

3.4. Zakazane jest udostępnianie swojego konta innym osobom bez zgody administratora Serwisu.

Odpowiedzialność

4.1. Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane przez użytkowników Serwisu.

4.2. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do usuwania treści niezgodnych z regulaminem oraz do blokowania dostępu użytkownikom łamiącym jego postanowienia.

4.3. Użytkownik Serwisu ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w wyniku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu lub przepisów prawa.

Zmiany w regulaminie

5.1. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym regulaminie w dowolnym momencie.

5.2. Zmiany w regulaminie będą publikowane na stronie internetowej Serwisu i wchodzą w życie od chwili ich opublikowania.

Kontakt

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących niniejszego regulaminu, prosimy o kontakt pod adresem [adres e-mail/fizyczny].

Data wejścia w życie: [data]