PanzerNews - 1.10: wartości PD do zbadania polskich czołgów średnich

1.10: wartości PD do zbadania polskich czołgów średnich

Krótkie przedstawienie wymaganej liczby doświadczenia do zbadania nowych pojazdów. Przygotowane przez WoT Express. Legenda:
  • tier - (nazwa czołgu) = wymagana liczba doświadczenia do zbadania samego czołgu / poprzednie wartości zwiększone o koszt wybadania niezbędnych modułów
Wartości doświadczenia:
  • 5 tier - (DS PZInż) = 13 230 PD - to doświadczenie można zdobyć z wyprzedzeniem na 14TP
  • 6 tier - (B.U.G.I.) = 22 680 PD / 38 060 PD
  • 7 tier - (CS-44) = 46 700 PD / 89 860 PD
  • 8 tier - (CS-53) = 93 450 PD / 210 710 PD
  • 9 tier - (CS-59) = 119 600 PD / 411 510 PD
  • 10 tier - (CS-63) = 186 500 PD / 686 110 PD
KgCnPBZuSKo 3ezPSyR-4NQ Got ApBX9TY
Sekcja komentarzy
Loading comment form ...