PanzerNews - 1.11: zestaw stylizacyjny 2D "Pancerny pociąg"

1.11: zestaw stylizacyjny 2D "Pancerny pociąg"

Styl do zdobycia w Operacjach świątecznych 2021, po osiągnięciu X poziomu atmosfery.

Otrzymacie dodatkowo ten sam styl do tymczasowego zastosowania na czołgach umieszczonych w gałęzi pojazdów operacji świątecznych.

Styl niehistoryczny, grupa: specjalne, dla każdego poziomu i nacji, wartość: 750 złota. Me9Tg 6OGBo ZQJtKTZk3Qw VlwmCMW2XAw UyjWL WsJRQ NNiIUVCINVk MUQdSWcxrk0 KgZzZbn6Voc JIwCAoQ31F0 Ejy8GQEVnzg 3d1tpwOxtDM ź: WoT Express
Sekcja komentarzy
Loading comment form ...