PanzerNews - 1.11: zestaw stylizacyjny 3D "Kosigatana"

1.11: zestaw stylizacyjny 3D "Kosigatana"

Styl 3D z nadchodzącej aktualizacji, przeznaczony dla czołgu STB-1. Styl historyczny, grupa: specjalne, tylko dla czołgu STB-1, wartość: 5 000 złota. 2imVdT7-CsI ZAbba4q4Zas WHMCWPxaDhM TS Pax5w Zk RreoFWSjjFc K3vvZKdWZS8 Jw75SpbIx08 -Dd82SyBPHE BmsTzGuhWmU 508ALXE-kqk ź: WoT Express
Sekcja komentarzy
Loading comment form ...