PanzerNews - 1.12.1: system doboru dla bitew niskopoziomowych

1.12.1: system doboru dla bitew niskopoziomowych

Nowym graczom nie zawsze jest łatwo opanować grę, nauczyć się mechanik bitew i skutecznie poprowadzić rozgrywkę, szczególnie, jeśli zostaną oni dobrani z doświadczonymi dowódcami. 

System doboru graczy i wprowadzenie graczy AI na niższych poziomach pomoże nowicjuszom rozgrywać bardziej komfortowe gry i szybciej doskonalić swoje umiejętności.

Przeczytajcie poniższy artykuł, by dowiedzieć się więcej i nie zapomnijcie o sekcji FAQ!


Pomagamy nowym graczom doskonalić ich umiejętności

Nowicjusze w niskopoziomowych bitwach losowych (poziomy I-V) zostaną dobrani z innymi nowymi graczami, aby podnieść komfort rozgrywki.

Gracz zostanie zakwalifikowany jako nowicjusz, jeśli nie rozegrał ani jednej bitwy w możliwym do zbadania pojeździe VII lub wyższego poziomu, w żadnym trybie gry. Jeśli wykaże się skutecznością w bitwach z innymi nowicjuszami, otrzyma status regularnego gracza. Jeśli gracz ten kupił pojazd premium z poziomów VII-VIII, ale nadal walczy na niższych poziomach (I-V), nadal utrzyma status nowicjusza.

Jeśli nowicjusz wjeżdża do gry niskopoziomowymi pojazdami (I-V), system doboru postara się stworzyć osobną kolejkę do bitwy wyłącznie z nowymi graczami w każdej drużynie. Jeśli jednak nie ma wystarczającej liczby nowicjuszy, aby zapełnić obie drużyny, system doboru postara się dodać regularnych graczy do tych bitew przeznaczonych głównie dla nowych twarzy. Jeśli gracz wejdzie do bitwy w pojeździe VI poziomu jako nowicjusz, zostanie natychmiast przypisany do kolejki losowych bitew dla regularnych graczy.

Istnieje pięć map na poziomach I-III: Kopalnie, Himmelsdorf, Klasztor, Ensk i Step i będą one przypisywane losowo, niezależnie od typu gracza uczestniczącego w bitwie (nowicjusza, regularnego, czy AI). Wszystkie pozostałe mapy są dostępne dla bitew pojazdami IV poziomu i wyżej.

Gracze AI na niskich poziomach

Naszym priorytetem jest zapewnienie, że nowicjusze będą grali z innymi nowicjuszami w celu łatwiejszego zaadaptowania do środowiska gry.

Jednak, w zależności od serwera, pory dnia i bieżącego stanu kolejki, system doboru może nie dysponować wystarczającą liczbą graczy, aby zapełnić obie drużyny w starciach na poziomach I-V. Dodanie czołgistów sterowanych AI pozwoli graczom szybciej dostać się do bitwy, a systemowi doboru - prędzej skompletować drużyny. Na serwerach o dużym ruchu, gracze będą mieli mniejsze szanse na spotkanie pojazdów AI, ale to nadal będzie możliwe.

Chcemy, by obecność pojazdów sterowanych przez AI była całkowicie jawna. Dlatego na liście graczy, czołgiści AI będą oznaczeni wielokropkiem (...). Oto pozostałe atrybuty bitew z udziałem graczy AI:

  1. Zadawanie uszkodzeń i niszczenie przeciwników AI będzie wynagradzane taką samą liczbą PD, jaką otrzymaliby za uszkodzenie lub zniszczenie konwencjonalnych przeciwników.
  2. Podobnie jak w standardowych bitwach, gracze mogą zdobywać osiągnięcia i nagrody oraz robić postępy w misjach osobistych.

Gracze AI znajdą się jedynie w rzadkich bitwach nowicjuszy z pojazdami poziomów I-V, jeśli system doboru nie zdoła zebrać wystarczającej liczby nowicjuszy i/lub regularnych graczy, by skompletować zrównoważone i konkurencyjne drużyny. Opisane wyżej bitwy z udziałem AI będą stosunkowo rzadkie, w zależności od regionu, pory dnia i liczby graczy online. Po bitwie nie można zobaczyć statystyk graczy AI.

Ogólne

Czym jest system doboru dla nowicjuszy?

Ten system doboru to funkcjonalność, której zadaniem jest ulepszenie wrażeń z gry dla nowych graczy w niskopoziomowych bitwach losowych (poziomy I-V) i nie zestawianie ich z bardziej doświadczonymi dowódcami.

Czy doświadczeni gracze będą włączeni w działanie tego systemu doboru?

System doboru dla nowicjuszy będzie się starał stworzyć bitwy jedynie z nowymi graczami. Można założyć, że jedynie w sytuacjach, kiedy nie będzie wystarczająco dużo nowicjuszy, system ten dobierze kilku bardziej doświadczonych graczy.

Gdzie będą dostępni gracze AI?

Gracze AI zostaną dodani w osobnej kolejce stworzonej przez system doboru dla nowicjuszy. Graczy AI nie będzie poza tą kolejką.

Jak definiujemy nowicjusza?

Gracz zostanie zakwalifikowany jako nowicjusz, jeśli nie rozegrał ani jednej bitwy w możliwym do zbadania pojeździe VII lub wyższego poziomu, w żadnym trybie gry. Jeśli wykaże się skutecznością w bitwach z innymi nowicjuszami, otrzyma status regularnego gracza.

Co, jeśli gracz zakupi pojazd premium VIII poziomu, ale jest nowicjuszem?

Jeśli gracz ten kupił pojazd premium z poziomów VII-VIII lub wyższych, ale nadal walczy na niższych poziomach (I-V), nadal utrzyma status nowicjusza. Jednak jeśli wejdzie do bitwy VIII poziomu w pojeździe premium, dołączy do kolejki z regularnymi graczami.

Czy można zostać zakwalifikowanym jako nowicjusz ze względu na słabą grę?

Gracze, którzy zostali zakwalifikowani jak o bardziej doświadczeni i opuścili kolejkę dla nowicjuszy nie będą mogli już do niej powrócić, niezależnie od jakości ich gry. Wyjątkiem są sytuacje, gdy doświadczeni gracze zostaną okazyjnie włączeni do kolejki nowicjuszy ze względu na zapotrzebowanie systemu doboru.

Gracze AI

Dlaczego World of Tanks dodaje graczy AI do gry?

Zależnie od pory dnia i stanu kolejki, system doboru może nie dysponować wystarczającą liczbą nowicjuszy, aby skompletować dwie równe drużyny. W takim przypadku system ten doda pojazdy sterowane przez AI, aby szybciej skompletować drużyny i wpuścić graczy do bitwy.

Jak odróżnić graczy AI od innych użytkowników?

Nazwa graczy AI będzie opatrzona wielokropkiem (...).

Czy gracze AI będą dopuszczani o każdej porze dnia?

Gracze AI zostaną wykorzystani jedynie wtedy, kiedy frekwencja na serwerze będzie niska i w kolejce zabraknie nowicjuszy.

Czy gracze AI będą obecni na niższych poziomach także w regularnych kolejkach?

Nie, jedynie w kolejkach dla nowicjuszy.

Jakich poziomów będą używać gracze AI?

Gracze AI będą uczestniczyć w bitwach z pojazdami z poziomów I-V.

W jaki sposób gracze AI zostaną rozmieszczeni w drużynach?

Gracze AI nie mogą zajmować więcej niż 7 miejsc w drużynie lub 14 miejsc w bitwie.

Czy można sprawdzić profil gracza AI?

Po bitwie nie będzie można zobaczyć statystyk graczy AI.

Rozgrywka

Na jakim poziomie zaawansowania będą gracze AI w porównaniu z nowicjuszami?

Gracze AI będą posiadali podobny poziom umiejętności do tego u graczy, którzy doszli do określonego poziomu, który reprezentują w bitwie (poziomy I-V). Gracze AI będą reagować na bieżąco, ale czasem popełniać będą pomyłki, podobnie jak gracze na porównywalnym poziomie zaawansowania.

Jakimi pojazdami będą sterować gracze AI?

Gracze AI będą kierować jedynie czołgi lekkie, średnie i ciężkie w ramach poziomów, w których są dopuszczalni. AI nie mogą prowadzić niszczycieli czołgów ani dział samobieżnych.

Gracze AI mają dostęp do tych samych informacji, co inni gracze, czy znają oni pozycje przeciwników?

Gracze AI nie posiadają więcej informacji niż inni gracze na tych samych pozycjach.

Czy gracze AI będą reagować na czacie?

Nie.

Inne

Jak uszkodzenie lub zniszczenie pojazdu AI wpływa na statystyki rzeczywistego gracza?

Wszelkie statystyki, medale i wyniki bitew pozostaną bez zmian i będą obliczane standardowo. Zniszczenie graczy AI wynagrodzi Was taką samą liczbą PD, jaką zdobylibyście, niszcząc regularnych przeciwników. Podobnie jak w zwykłych bitwach, możecie zdobywać osiągnięcia i nagrody oraz robić postępy w misjach osobistych.

Czy ten system doboru działa tylko dla nowo utworzonych kont?

System doboru dla nowicjuszy działa zarówno dla nowych jak i istniejących już kont, na których nie rozegrano żadnych bitew możliwymi do zbadania pojazdami VII - lub wyższego - poziomu.

Lepsze doświadczenia z gry

Te zmiany w systemie dobierającym są korzystne zarówno dla nowicjuszy jak i regularnych graczy. Pomogą nam one utrzymać rywalizację w grze w duchu fair play oraz:
  • zmniejszyć trudność opanowywania gry, aby nowi gracze mogli łatwiej nauczyć się podstaw World of Tanks i czuli motywację do grania i wygrywania.
  • dobrać bardziej doświadczonych dowódców z przeciwnikami na podobnym poziomie zaawansowania, aby zapewnić im wyzwania i okazje do szlifowania swoich umiejętności.
  • skrócić czas oczekiwania dla wszystkich graczy, szczególnie w przypadku małej frekwencji na serwerze.
Sekcja komentarzy
Loading comment form ...