PanzerNews - 1.12.1: zestaw stylizacyjny 2D "Kimono"

1.12.1: zestaw stylizacyjny 2D "Kimono"

Nowy styl 2D z nadchodzącej aktualizacji. Styl niehistoryczny, dla pojazdów każdego poziomu i nacji, grupa: specjalne, wartość: 1750 złota. Zv5FkZoJZTU YXPpAoJxn4c FMSuY9QSvTI F3MuielKo1w 5g1t0 E2fTc Lb2U72R-xqo SMKVUlp99mk ObGpBtx2ihc 4UqXGVY3ww8 ź: WoT Express
Sekcja komentarzy
Loading comment form ...