PanzerNews - 1.13: M44

1.13: M44

Zmiany w charakterystyce pojazdu. 72o0SzT-yMc Zmiany dla M44 (USA, SPG-6): • Prędkość obrotu: z 10,43 na 9,39°/s Działo 1 - 155 mm M1 • Rozrzut podczas obrotu (przy maksymalnej prędkości): z 0,38 (3,96) na 0,40 (3,75) • RoF: z 3,08 na 2,72 • Czas przeładowania: z 19,46 na 22,05 s • Czas celowania: z 4,41 na 4,99 s • DPM pociskami OB (podstawowe): z 1541 na 1360 • DPM pociskami OB (specjalne): z 1850 na 1633 • DPM pociskami kumulacyjnymi: z 1 110 na 980 Działo 2 - 155 mm M45 • Rozrzut podczas obrotu (przy maksymalnej prędkości): z 0,36 (3,75) na 0,38 (3,57) • RoF: z 3,14 na 2,84 • Czas przeładowania: z 19,08 na 21,09 s • Czas celowania: z 4,70 na 5,18 s • DPM pociskami OB (podstawowe): z 1572 na 1422 • DPM pociskami OB (specjalne): z 1887 na 1707 • DPM pociskami kumulacyjnymi: z 1132 na 1024 ź: WoT Express
Sekcja komentarzy
Loading comment form ...