PanzerNews - 1.3 - mikro aktualizacja

1.3 - mikro aktualizacja

Serwer RU ponownie otrzyma mikro aktualizację, tym razem oprócz poprawienia "niektórych błędów technicznych" naprawi także błąd modelu drzwi hangaru na mapie Pilzno. Prawdopodobnie serwer EU również doczeka się podobnej aktualizacji.

3SksSBu9q O K2zwKrc-OUA
Sekcja komentarzy
Loading comment form ...