PanzerNews - 1.4 – test publiczny

1.4 – test publiczny

Test publiczny patcha 1.4 został przełożony na poniedziałek, 14 stycznia. Zawartość: • pojazdy kołowe • zmiany w misjach osobistych • zmiany w pojazdach nagrodach z misji osobistych • nowa mapa Miasto Duchów • zmiany w personalizacji • concurrent rendering / wielowątkowe renderowanie
Sekcja komentarzy
Loading comment form ...