PanzerNews - 1.5 - Conqueror Gun Carriage, bug

1.5 - Conqueror Gun Carriage, bug

WG przez przypadek zmieniło nie tylko prędkość, ale i trajektorię oraz zasięg pocisków brytyjskiego działa SPG X tieru - Conqueror Gun Carriage. Zmiany: • prędkość pocisku HE Mk. 18 zmniejszono o 9% • prędkość pocisku HE Mk. 19 zmniejszono o 9% Co błędnie implikuje: • zasięg ostrzału został zredukowany o 17% • parabola lotu pocisków została spłaszczona Bug zostanie wkrótce naprawiony, ALE... zredukowana prędkość pocisków pozostanie.
Sekcja komentarzy
Loading comment form ...