PanzerNews - 1.5 - koszt wybadania szwedzkich MT

1.5 - koszt wybadania szwedzkich MT

Ilość PD potrzebna do odkrycia nowej linii szwedzkich MT, uwzględniając tylko niezbędne moduły. WpCt-eWjZtk • tier VIII, przejście z Leo do UDES 14 Alt 5 – 92.550PD • tier IX, UDES 16 – 150.350PD • tier X, UDES 15/16 – 213.760PD
Sekcja komentarzy
Loading comment form ...