PanzerNews - 1.6.1: nowe elementy personalizacji

1.6.1: nowe elementy personalizacji

W patchu 1.6.1 zostaną dodane następujące elementy personalizacji. WE 161 Łącznie 30 nowych elementów, w tym kalkomanie, inskrypcje i emblematy. ź: WoT Express
Sekcja komentarzy
Loading comment form ...