PanzerNews - 1.6 TEST: lista zmian

1.6 TEST: lista zmian

Zmiany w drugiej odsłonie testu publicznego patcha 1.6. Główne zmiany Mapy: • Dodano nową mapę Kraftwerk do trybu Linii frontu (typ mapy: zima, europejska). Naprawione usterki: • Naprawiono problem w trybie Linii frontu, w wyniku którego podczas gwałtownego przechodzenia między strefami odrodzenia wykryte pojazdy przeciwnika pozostawały cały czas widoczne. • Skrócono czas technicznego przygotowania do odrodzenia z 30 sekund do 10 sekund. • Po naciśnięciu klawisza ESC podczas manipulacji naklejki (np. zmiany jej rozmiaru lub pozycji itd.), ekran przestał się zawieszać. • Naprawiono problem związany z wyświetlaniem lewej gąsienicy IS-7. • Naprawiono niektóre problemy związane z lokalizacją. • Naprawiono problem z nakładaniem się grafiki 3D z menu informacji o stylach. • Naprawiono problemy z oknem ustawień, które nie zamykało się po użyciu ESC po przełączaniu się między zakładkami. Zmiany w pojazdach: LHMTV; LT, tier VIII: • zmiana mocy silnika Jaguar J.60 zmieniono ze 135 na 140 KM • zmiana mocy silnika Rolls Royse FB60 ze 135 na 160 KM GSOR3301 AVR FS (GSOR); LT, tier IX: • zmiana mocy silnika Daimler D2458 V-8 z 250 na 265 KM Manticore; LT, tier X • zwiększono pojemność magazynu amunicji z 16 na 20 pocisków • zmniejszono czas celowania z 2,3 na 1,9 s • zmieniono rozrzut celownika podczas ruchu i obrotu pojazdu z 0,18 na 0,16 • pojazd może obracać się w miejscu • zmiana mocy silnika z 500 na 530 KM
Sekcja komentarzy
Loading comment form ...