PanzerNews - 1.6: zmiany w Misjach Osobistych

1.6: zmiany w Misjach Osobistych

Zmiany w Misjach Osobistych, po angielsku.

Ulepszenia misji osobistych

Konsekwentnie pracujemy nad zbalansowaniem misji osobistych. Tym razem szczegółowo przeanalizowaliśmy statystyki z misji trzeciej operacji w drugiej kampaniiw której można zdobyć Object 279 earlyPonadto dokładnie zapoznaliśmy się z Waszymi opiniami i sugestiami dotyczącymi tej operacji. W rezultacie postanowiliśmy uprościć warunki prawie 40 misji – co sprawi, że ich ukończenie będzie wymagało mniej czasu i wysiłku. Nadal będziecie potrzebować solidnych umiejętności, aby je wypełnić, ale teraz nie będą one już tak skomplikowane. Podzielcie się z nami Waszymi sugestiami i opiniami o operacjach w drugiej kampanii!

OBJECT 279E 

BEFORE UPDATE 1.6
Union-1. Invaluable Assistance PRIMARY CONDITION Enable your allies to cause the average of 2 000 HP of damage to enemy vehicles in a battle by spotting them or destroying their tracks within 5 battles in a range. In each of these battles enable your allies to cause 1 000HP of damage to enemy vehicles by spotting them or destroying their tracks. SECONDARY CONDITION Enable your allies to cause the average of 2 500 HP of damage to enemy vehicles in a battle by spotting them or destroying their tracks within 5 battles in a range. In each of these battles enable your allies to cause 1 000HP of damage to enemy vehicles by spotting them or destroying their tracks. PRIMARY CONDITION Enable your allies to cause the average of 2 000 HP of damage to enemy vehicles in a battle by spotting them or destroying their tracks within 5 battles in a range. In each of these battles enable your allies to cause 500HP of damage to enemy vehicles by spotting them or destroying their tracks. SECONDARY CONDITION Enable your allies to cause the average of 2 500 HP of damage to enemy vehicles in a battle by spotting them or destroying their tracks within 5 battles in a range. In each of these battles enable your allies to cause 500HP of damage to enemy vehicles by spotting them or destroying their tracks.
Union-5. Heroic Triple PRIMARY CONDITION Be among the top 3 players on both teams by damage caused in each of 5 battles. SECONDARY CONDITION Finish the battle as the top player on both teams by damage caused in each of 5 battles. PRIMARY CONDITION Be among the top 3 players on both teams by damage caused in each of 3 battles. SECONDARY CONDITION Finish the battle as the top player on both teams by damage caused in each of 3 battles.
Union-6. Don't Stop Me Now PRIMARY CONDITIONBe the top player on your team by the number of vehicles destroyed in a battle 3 times within 7 battles. Destroy 2 enemy vehicles in each battle. SECONDARY CONDITION Be the top player on your team by the number of vehicles destroyed in a battle 5 times within 7 battles. Destroy 2 enemy vehicles in each battle. PRIMARY CONDITIONBe the top player on your team by the number of vehicles destroyed in a battle 3 times within 7 battles. Destroy 2 enemy vehicles in each battle. SECONDARY CONDITION Be the top player on your team by the number of vehicles destroyed in a battle 4 times within 7 battles. Destroy 2 enemy vehicles in each battle.
Union-13. The Moment of Glory PRIMARY CONDITIONEarn the Top Gun award twice within 10 battles. SECONDARY CONDITION Earn the Top Gun award three times within 10 battles. PRIMARY CONDITIONEarn the Top Gun award twice within 10 battles. SECONDARY CONDITION Earn the Top Gun award three times within 12 battles.
Union-15. The Pride of the Union PRIMARY CONDITION Receive the Mastery Badge I Class or higher within 3 battles out of 15. SECONDARY CONDITION Receive the Ace Tanker Mastery Badge within 3 battles out of 15. PRIMARY CONDITION Receive the Mastery Badge I Class or higher within 3 battles out of 15. SECONDARY CONDITION Receive the Ace Tanker Mastery Badge within 3 battles out of 20.
Bloc-5. Flying High PRIMARY CONDITION Cause the at least 3 000 HP of average damage within 10 battles. Cause 1 000 HP of damage to enemy vehicles within 10 battles. SECONDARY CONDITION Cause the at least 3 000 HP of average damage within 10 battles. Cause 1 000 HP of damage to enemy vehicles within 10 battles. PRIMARY CONDITION Cause the at least 3 000 HP of average damage within 10 battles. Cause 500 HP of damage to enemy vehicles within 10 battles. SECONDARY CONDITION Cause the at least 3 000 HP of average damage within 10 battles. Cause 500 HP of damage to enemy vehicles within 10 battles.
Bloc-7. Termination PRIMARY CONDITION Be the top player on both teams by the number of destroyed vehicles in each of 3 battles within 9 battles. Destroy 2 enemy vehicles in a battle. SECONDARY CONDITION Be the top player on both teams by the number of destroyed vehicles in each of 5 battles within 9 battles. Destroy 2 enemy vehicles in a battle. PRIMARY CONDITION Be the top player on both teams by the number of destroyed vehicles in each of 3 battles within 9 battles. Destroy 2 enemy vehicles in a battle. SECONDARY CONDITION Be the top player on both teams by the number of destroyed vehicles in each of 4 battles within 9 battles. Destroy 2 enemy vehicles in a battle.
Bloc-10. The Good Samaritan PRIMARY CONDITION Earn the High Caliber award 4 times within 10 battles. SECONDARY CONDITION Earn the High Caliber award 4 times within 10 battles. PRIMARY CONDITION Earn the High Caliber award 4 times within 20 battles. SECONDARY CONDITION Earn the High Caliber award 4 times within 20 battles.
Bloc-15. As Easy as ABC PRIMARY CONDITION Receive the Mastery Badge I Class or higher within 3 battles out of 15. SECONDARY CONDITION Receive the Ace Tanker Mastery Badge or higher within 3 battles out of 15. PRIMARY CONDITION Receive the Mastery Badge I Class or higher within 3 battles out of 20. SECONDARY CONDITION Receive the Ace Tanker Mastery Badge or higher within 3 battles out of 20.
Alliance-2. Among the Best PRIMARY CONDITION Be among the top 3 players on your team by damage caused within each of 5 battles. SECONDARY CONDITION Be among the top player on your team by damage caused within each of 5 battles. PRIMARY CONDITION Be among the top 3 players on your team by damage caused within each of 3 battles. SECONDARY CONDITION Be among the top player on your team by damage caused within each of 3 battles.
Alliance-9. Sparks in Eyes PRIMARY CONDITION Stun enemy vehicles for a total of 1 800 seconds within each of 10 battles. SECONDARY CONDITION Stun enemy vehicles for a total of 2 000 seconds within each of 10 battles. PRIMARY CONDITION Stun enemy vehicles for a total of 1 500 seconds within each of 10 battles. SECONDARY CONDITION Stun enemy vehicles for a total of 1 800 seconds within each of 10 battles.
Alliance-11. The Right Place at the Right Time PRIMARY CONDITION Enable your allies to cause a total of 1 200 HP damage to enemy vehicles stunned by you within 4 battles out of 10. SECONDARY CONDITION Enable your allies to cause a total of 1 500 HP damage to enemy vehicles stunned by you within 4 battles out of 10. PRIMARY CONDITION Enable your allies to cause a total of 1 000 HP damage to enemy vehicles stunned by you within 4 battles out of 10. SECONDARY CONDITION Enable your allies to cause a total of 1 300 HP damage to enemy vehicles stunned by you within 4 battles out of 10.
Alliance-13. Big Shark PRIMARY CONDITION Be among the top 3 players on both teams by experience earned within each of 5 battles. SECONDARY CONDITION Finish the battle as the top player on both teams by experience earned. within each of 5 battles. PRIMARY CONDITION Be among the top 3 players on both teams by experience earned within each of 3 battles. SECONDARY CONDITION Finish the battle as the top player on both teams by experience earned. within each of 3 battles.
Alliance-15. For the Alliance! PRIMARY CONDITION Receive the Mastery Badge I Class or higher within 3 battles out of 15. SECONDARY CONDITION Receive the Ace Tanker Mastery Badge within 3 battles out of 15. PRIMARY CONDITION Receive the Mastery Badge I Class or higher within 3 battles out of 20. SECONDARY CONDITION Receive the Ace Tanker Mastery Badge within 3 battles out of 20.
Coalition-2. The Top Gun PRIMARY CONDITION Cause 3 000 of damage to enemy vehicles within each of 5 battles. SECONDARY CONDITION Cause 4 000 of damage to enemy vehicles within each of 5 battles. PRIMARY CONDITION Cause 3 000 of damage to enemy vehicles within each of 3 battles. SECONDARY CONDITION Cause 4 000 of damage to enemy vehicles within each of 3 battles.
Coalition-3. The War Horse PRIMARY CONDITION Earn a total of 5 rewards of the Battle Hero category and/or epic medals in a battle within 7 battles. SECONDARY CONDITION Earn a total of 7 rewards of the Battle Hero category and/or epic medals in a battle within 7 battles. PRIMARY CONDITION Earn a total of 5 rewards of the Battle Hero category and/or epic medals in a battle within 10 battles. SECONDARY CONDITION Earn a total of 7 rewards of the Battle Hero category and/or epic medals in a battle within 10 battles.
Coalition-8. My Duty Never Ends PRIMARY CONDITION Earn the Patrol Duty award twice within 10 battles. SECONDARY CONDITION Earn the Patrol Duty award three times within 10 battles. PRIMARY CONDITION Earn the Patrol Duty award twice within 12 battles. SECONDARY CONDITION Earn the Patrol Duty award three times within 12 battles.
Coalition-11. Lord of Destruction PRIMARY CONDITION Be the top player on both teams by number of destroyed vehicles within 3 battles out of 7. Destroy 2 enemy vehicles. SECONDARY CONDITION Be the top player on both teams by number of destroyed vehicles within 3 battles out of 7. Destroy 2 enemy vehicles. PRIMARY CONDITION Be the top player on both teams by number of destroyed vehicles within 3 battles out of 9. Destroy 2 enemy vehicles. SECONDARY CONDITION Be the top player on both teams by number of destroyed vehicles within 3 battles out of 9. Destroy 2 enemy vehicles.
Coalition-12. Honorable Service PRIMARY CONDITION Earn a total of 5 rewards of the Battle Hero category and/or epic medals in a battle within 10 battles. SECONDARY CONDITION Earn a total of 7 rewards of the Battle Hero category and/or epic medals in a battle within 10 battles. PRIMARY CONDITION Enable your allies to destroy 7 enemy vehicles by spotting them or destroying their tracks. SECONDARY CONDITION Enable your allies to destroy 10 enemy vehicles by spotting them or destroying their tracks.
Coalition-13. Dangerous and Moving PRIMARY CONDITION Block twice more damage than the hit points of your vehicle within 3 battles out of 5. SECONDARY CONDITION Block twice more damage than the hit points of your vehicle within 4 battles out of 5. PRIMARY CONDITION Cause twice more damage than the hit points of your vehicle within 3 battles out of 7. SECONDARY CONDITION Cause twice more damage than the hit points of your vehicle within 4 battles out of 7.
Coalition-14. King of the Hill PRIMARY CONDITION In 3 battles be the top player on both teams by damage caused within 5 battles. SECONDARY CONDITION In 5 battles be the top player on both teams by damage caused within 5 battles. PRIMARY CONDITION In 3 battles be the top player on both teams by damage caused within 5 battles. SECONDARY CONDITION In 4 battles be the top player on both teams by damage caused within 5 battles.
Coalition-15. Way to Go! PRIMARY CONDITION Receive the Mastery Badge I Class or higher within 3 battles out of 15. SECONDARY CONDITION Receive the Ace Tanker Mastery Badge within 3 battles out of 15. PRIMARY CONDITION Receive the Mastery Badge I Class or higher within 3 battles out of 20. SECONDARY CONDITION Receive the Ace Tanker Mastery Badge within 3 battles out of 20.

CHIMERA 

BEFORE UPDATE 1.6
Union-12. Can You Feel This Ranging In Ears? PRIMARY CONDITION Stun enemy vehicles for a total of 180 seconds. SECONDARY CONDITION Destroy 3 enemy vehicles. PRIMARY CONDITION Stun enemy vehicles for a total of 160 seconds. SECONDARY CONDITION Destroy 3 enemy vehicles.
Alliance-6. Vertigo PRIMARY CONDITION Stun enemy vehicles for a total of 150 seconds. Allies must destroy 2 enemy vehicles stunned or immobilized by you. SECONDARY CONDITION Win a battle. PRIMARY CONDITION Stun enemy vehicles for a total of 140 seconds. Allies must destroy 2 enemy vehicles stunned or immobilized by you. SECONDARY CONDITION Win a battle.
Alliance-14. Knock-knock PRIMARY CONDITION Stun enemy vehicles for a total of 180 seconds. Or destroy a track of an enemy vehicle, your allies must cause 800 HP of damage to the vehicle immobilized by you. SECONDARY CONDITION Win a battle. PRIMARY CONDITION Stun enemy vehicles for a total of 160 seconds. Or destroy a track of an enemy vehicle, your allies must cause 800 HP of damage to the vehicle immobilized by you. SECONDARY CONDITION Win a battle.
Zmienimy także warunki misji dla dział samobieżnych. Po zrebalansowaniu dział samobieżnych, które miało miejsce wcześniej w tym roku, byliśmy świadomi potrzeby ulepszenia misji dla tej klasy, ale nie dysponowaliśmy wystarczającą ilością danych, aby podejmować konkretne decyzje. Analiza sposobu, w jaki zmiany w stylu mechaniki gry wpłynęłyby na statystyki dla dział samobieżnych zajęła sporo czasu, ale dzięki temu jesteśmy teraz w stanie dokonać rebalansu.
T 55A  Object 260 
SPG-2 PRIMARY CONDITIONStun enemy vehicles for a total of 140 seconds. PRIMARY CONDITIONStun enemy vehicles for a total of 180 seconds.
SPG-5 PRIMARY CONDITIONEnable your allies to cause a total of 1 800 HP damage to enemy vehicles stunned by you. PRIMARY CONDITIONEnable your allies to cause a total of 2 700 HP damage to enemy vehicles stunned by you.
SPG-11 SECONDARY CONDITIONStun enemy vehicles for a total of 140 seconds. SECONDARY CONDITIONStun enemy vehicles for a total of 180 seconds.
SPG-12 PRIMARY CONDITIONStun enemy vehicles for a total of 140 seconds. PRIMARY CONDITIONStun enemy vehicles for a total of 180 seconds.
SPG-14 PRIMARY CONDITION
Stun enemy vehicles for 160 seconds in total. Potential stun duration is counted.
Allies must cause 800 HP of damage to the enemy vehicle immobilized by you.
PRIMARY CONDITION
Stun enemy vehicles for 200 seconds in total. Potential stun duration is counted.
Allies must cause 800 HP of damage to the enemy vehicle immobilized by you.
SPG-15 PRIMARY CONDITIONEnable your allies to cause a total of 2 300 HP damage to enemy vehicles stunned by you. PRIMARY CONDITIONEnable your allies to cause a total of 3 200 HP damage to enemy vehicles stunned by you.
Misje te zyskają na znaczeniu w wybranych przypadkach, a warunki dla ogłuszenia zostaną zredukowane zgodnie z nowymi zasadami ogłuszania dla dział samobieżnych. W niedalekiej  przyszłości spodziewajcie się szczegółowego artykułu poświęconego wszystkim zmianom w misjach osobistych.
Sekcja komentarzy
Loading comment form ...