PanzerNews - 1.7 TEST: druga iteracja, cz.III

1.7 TEST: druga iteracja, cz.III

Zmiany na drugiej iteracji testu aktualizacji 1.7.

Dodano funkcję anonimizującą • W kliencie gry dodano opcję, która pozwala graczom ukrywać pseudonimy w bitwie. Ta opcja działa w bitwach losowych, Linii Frontu, Bitwach Rankingowych, a także w niektórych wydarzeniach tymczasowych. Ta opcja nie działa w trybie szkoleniowym, pokoju treningowym, na Mapie Globalnej, czy w turniejach. • Gracz, który włączył tę opcję, będzie wyświetlany jako nieznany gracz innym uczestnikom bitwy (z wyjątkiem członków twojego plutonu), co obejmuje:

• Unikalna nazwa (która zmienia się co każdą bitwę) zostanie utworzona i wyświetlona zamiast prawdziwego pseudonimu gracza. • Jeśli gracz należy do klanu, znacznik klanu i emblemat klanu na pojeździe nie będą wyświetlane. • Nie będzie możliwe uzyskanie dodatkowych informacji o graczu w bitwie. • Odznaki anonimowych graczy będą nadal wyświetlane.

• Członkowie plutonów, które zostały utworzone zarówno w garażu, jak i podczas bitwy, zobaczą prawdziwe pseudonimy każdego członka plutonu. • Gracz nadal widzi swój prawdziwy pseudonim (jednak może także zobaczyć ten wygenerowany automatycznie). • Po zakończeniu bitwy prawdziwe pseudonimy wszystkich graczy zostaną wyświetlone w wynikach bitwy.

Naprawiono problemy • Naprawiono niektóre problemy techniczne.

Inne: • poprawiono wyświetlanie ikony zestawu Burnout dla Object 907 • naprawiono bug powodujący brak uszkodzeń spadających pojazdów • interfejs klienta został zaadoptowany do obsługi czołgów dwulufowych (dodano porady, animacje, dodatkowe parametry itp.) • w zakładce ustawień klawiatury dodano możliwość przypisania klawisza do podwójnej salwy

Sekcja komentarzy
Loading comment form ...