PanzerNews - 1.9: ISU-152K, cz. V

1.9: ISU-152K, cz. V

Porcja nowych zdjęć. Wstępna charakterystyka pojazdu. ź: WoT Express
Sekcja komentarzy
Loading comment form ...