PanzerNews - 1.9: pojazdy kolekcjonerskie

1.9: pojazdy kolekcjonerskie

Tu znajdziecie najważniejsze zmiany dotyczące pojazdów kolekcjonerskich.

Czym są pojazdy kolekcjonerskie?

 • Są takie jak wszystkie inne pojazdy z drzewa technologicznego, ale otrzymuje się je inaczej – poprzez zakładkę Pojazdy kolekcjonerskie: 32493_01
 • Aby odblokować pojazd, musicie zbadać jego poziom w drzewie powiązanego kraju.
  • Przykład: Aby odblokować wszystkie niemieckie pojazdy kolekcjonerskie do V poziomu, należy odblokować przynajmniej jeden pojazd V poziomu w niemieckim drzewie technologicznym.

Jakie zmiany nastąpią po ukazaniu się aktualizacji

 • Jeśli pojazd kolekcjonerski prowadzi do pojazdu pozostającego w drzewie technologicznym i dany pojazd nie jest zbadany, zostaną odblokowane poprzedni i następny pojazd.
  • Przykład: Jeśli jest zbadany Jagdpanther II to Jagdtiger oraz Jagdpanther i wszystkie inne pojazdy, które do niego prowadzą, zostaną zbadane automatycznie po wprowadzeniu aktualizacji.
 • Jeśli posiadacie pojazd kolekcjonerski przed wprowadzeniem aktualizacji, pozostanie on w garażu (bez zmian).
 • Jeśli nie posiadacie pojazdu kolekcjonerskiego, ale jest on zbadany, będzie go nadal można kupić.
 • Fragmenty schematów dla niezbadanych (wkrótce kolekcjonerskich) pojazdów zostaną zamienione na odpowiednie fragmenty schematów uniwersalnych i narodowych.
  • Wymagana liczba fragmentów schematów zależy od poziomu pojazdu i można ją znaleźć TUTAJ.
 • PD zdobyte w pojeździe kolekcjonerskim pozostaną w tym pojeździe.
Więcej informacji TUTAJ.
ź: Wsparcie gracza WoT
Sekcja komentarzy
Loading comment form ...