PanzerNews - 1.9: zestaw stylizacyjny 2D "Pancerz bardzo kompozytowy"

1.9: zestaw stylizacyjny 2D "Pancerz bardzo kompozytowy"

Styl z okazji 9 rocznicy WoT na serwerach EU i NA.
Styl wielosezonowy, wykonany zgodnie z najnowszą wojskową technologią, zdolny do powstrzymania prawie każdego pocisku (jak zapewnia dokumentacja techniczna).
Niehistoryczny, grupa: specjalne, dla każdego poziomu i nacji, cena: 1750 złota. ź: WoT Express
Sekcja komentarzy
Loading comment form ...