PanzerNews - Akt V: aktualizacja daty wprowadzenia

Akt V: aktualizacja daty wprowadzenia

W garażu i w Archiwach pojawiła się zaktualizowana data wprowadzenia Aktu V.
Stan na 12.08, 5:00
1 2
Sekcja komentarzy
Loading comment form ...