PanzerNews - Aktualizacja załogi, kwiecień 2024

Aktualizacja załogi, kwiecień 2024

Życie stanie się łatwiejsze.

Nasze ciągłe starania, by ulepszyć system załóg, zaowocowały kilkoma zmianami, które pojawią się w aktualizacji 1.24.1. Nowe funkcjonalności wpłyną na obecne załogi i rekrutację nowych załogantów, tak aby nowy system był wygodniejszy w użyciu, ale nie zmienią żadnych atutów.

To najnowsze zmiany w trwającym procesie, a nowe modyfikacje funkcjonalności takich jak atuty są planowane na późniejszą część roku. Wypatrujcie wiadomości!

PRZEWODNIK PO ZAŁOGACH: WSZYSTKIE SZCZEGÓŁY

Przerobienie poziomu głównej kwalifikacji – zniesienie kar do efektywności pojazdu

Wszyscy członkowie załogi z poziomami między 50% a 100% mają teraz poziom 100%.

Ta zmiana powoduje, że poziom głównej kwalifikacji jako wskaźnik skuteczności załogi jest teraz niepotrzebny i zostaje zastąpiony skutecznością załogi. PD zainwestowane poprzednio w podniesienie poziomu kwalifikacji przejdą teraz na konto postępu atutu i będą się liczyć jako procent łącznych PD każdego załoganta.

Skuteczność załogi i skuteczność atutu – wznieście załogi na nowe wyżyny

Teraz skuteczność członków załogi określają dwie nowe wartości.

 • Skuteczność załogi można podnieść dzięki konkretnym atutom, materiałom eksploatacyjnym, wyposażeniu i premii dowódcy.
 • Skuteczność atutu określa skuteczność wyuczonych atutów i domyślnie wynosi 100%.
  • Operacja przeszkolenia przeprowadzona za darmo lub za kredyty zmniejszy skuteczność atutu poniżej 100%, negatywnie wpływając na skuteczność wszystkich wyuczonych atutów. Skuteczność atutu na poziomie 50% oznacza, że wyszkolone atuty mają połowę skuteczności.
  • Obniżona wartość może być liniowo zwiększana dzięki PD załogi do maksymalnej wartości 100 000, więc podniesienie skuteczności atutu o 1% odpowiada zebraniu 1000 PD załogi.

Uproszczony proces rekrutacji członków załogi

Usunięcie poziomu głównej kwalifikacji wymusza przeprojektowanie opcji rekrutacji.

Przerobiony system pozwala zwerbować w pełni wyszkolonego członka załogi (dotychczas określanego jako członek załogi wyszkolony w 100%) za darmo. Po rekrutacji można od razu rozpocząć procedurę szkolenia pierwszego atutu.

Przeróbki w szkoleniu i przeszkalaniu

Wprowadziliśmy kilka zamian w operacjach przeszkalania, by system był łatwiejszy do zrozumienia i bardziej oczywisty.

Nowy system pozwala dowolnemu członkowi załogi tej samej nacji objąć dowództwo nad dowolnym pojazdem bez względu na klasę i nie będzie to ujemnie wpływać na skuteczność pojazdu. Nawet jeśli załoga nie jest wyszkolona na konkretnym pojeździe, można od razu ruszać do bitwy.

Kary i wyłączenie atutów załogi

 • Bez względu na to, czy wykonuje się operację przeszkolenia na pojeździe tej samej klasy, czy ze zmianą klasy, będzie stosowana taka sama kara do skuteczności atutu.
 • Załogi przypisane do pojazdu, dla którego nie są wyszkolone, nie skorzystają z wyuczonych atutów, dopóki nie ukończą przeszkolenia.
 • Przeszkolenie dla pojazdu można wykonać za darmo, co skutkuje zmniejszeniem skuteczności atutu do 30%.
 • Przeszkolenie członka załogi za 20 000 kredytów pozwala teraz również na zmianę jego kwalifikacji.
  • Skuteczność atutu jest obniżana do 60%, jeśli szkolenie jest na inny pojazd, ale bez zmiany roli.
  • Skuteczność atutu jest obniżana do 40%, jeśli szkolenie jest na inny pojazd ze zmianą roli.
 • Gracze stopniowo zmniejszają rozmiar kary, zbierając PD załogi w trakcie bitew. Pula doświadczenia skuteczności atutu wynosi 100 000 PD załogi. Wszystkie PD załogi zgromadzone po operacji przeszkolenia przechodzą w pierwszej kolejności na wypełnienie tej puli do 100%.
 • Jeśli członek załogi zostanie przeszkolony za 200 szt. złota lub z wykorzystaniem rozkazu przekwalifikowania, nie będzie stosowana żadna kara.

Przykład: Ładowniczy z atutem Braterstwo broni wyszkolonym w 100% i atutem Maskowanie wyszkolonym w 80% jest przeszkalany za kredyty. Stosuje się karę 40% do skuteczności atutu, co obniża skuteczność wszystkich atutów. Atut Braterstwo broni daje teraz tylko 3% premii; efekt działania Maskowania jest również zmniejszony. Potrzeba 40 000 PD załogi, by wrócić do pełnej skuteczności. Po zebraniu w bitwach 19 000 PD załogi skuteczność atutów wynosi 79%.

Operacje resetowania atutów pozostają bez zmian

Operacja resetowania atutu w celu dopasowania wyszkolonych atutów członków załogi pozostaje w dużej części bez zmian. System nadal będzie pozwalał natychmiast zresetować wyszkolone atuty, nakładając karę do łącznego doświadczenia, jeśli operacja zostanie wykonana za darmo lub za kredyty.

 • Resetowanie atutów załogi za darmo zabierze 20% całkowitego doświadczenia atutu.
 • Resetowanie za 20 000 zabierze 10% całkowitego doświadczenia atutu.
 • Resetowanie za 200 nie będzie skutkować nałożeniem kary.

Czyszczenie koszar – wymiana nieużywanych załóg na PD załogi

Przez 90 dni od pierwszego logowania po wprowadzeniu aktualizacji 1.24.1 można masowo zwolnić już niepotrzebne załogi, by zwolnić miejsce w koszarach i zdobyć podręczniki dla załogi dla danej nacji.

Specjalny przycisk dodany do ekranu koszar usunie załogi, które rozpoczęły szkolenie pierwszego atutu, ale jeszcze go nie opanowały. Zebrane doświadczenie zostanie automatycznie zrekompensowane na podstawie PD załogi podzielonych przez liczbę członków załogi w szkolonym pojeździe.

Przykład: Zwolnienie jednego niemieckiego ładowniczego z 100 000 PD załogi wyszkolonego dla Tiger II (pojazd z pięcioosobową załogą) będzie rekompensowane jedną książeczką szkoleniową (dla Niemiec).

Ta opcja dotyczy tylko zwykłych załóg niemających w pełni wyszkolonego pierwszego atutu. Członkowie załogi przypisani do pojazdu, pochodzący z wydarzeń specjalnych, mający atut zerowy i sławne postacie nie zostaną zwolnieni. Odpowiadające im miejsca w koszarach zostaną utrzymane, ale chwilowe miejsca zostaną usunięte. Aby aktywować tę opcję, trzeba zalogować się przed wprowadzeniem aktualizacji 1.25. To jednorazowa operacja, której nie można odwrócić.

Uproszczony transfer załogi

Ulepszyliśmy operację przenoszenia załogi między pojazdami i koszarami.

Teraz można przenosić załogi bezpośrednio z jednego pojazdu do drugiego, nawet jeśli nie ma się wolnych łóżek w koszarach.

Jest również możliwe wysłanie załogi do koszar, nawet jeśli są już pełne i nie ma dostępnych wolnych miejsc. W takim wypadku nie będzie możliwe zwerbowanie nowego darmowego członka załogi.

Premie dla nowych graczy – eksperymentujcie z układem załogi

Nowi gracze mają możliwość eksperymentowania i zapoznania się z ulepszonym systemem załóg dzięki zniżkom na operacje przeszkalania.

Przy szkoleniu pierwszego atutu nowi gracze mogą dowolnie zmieniać załogi między pojazdami i przeszkalać je bez kar do skuteczności atutu, korzystając ze zniżki 100% przy płatności w złocie!

Gdy załoga osiągnie 100% swojego pierwszego atutu i podczas szkolenia drugiego atutu nowi gracze nadal będą mieli zniżkę 50% w kredytach i złocie na przeszkolenie załogi.

Co się stanie z moimi załogami w koszarach mającymi mniej niż 100%?

Wszystkie załogi z poziomem głównej kwalifikacji poniżej 100% zostaną automatycznie ustawione na 100% bez względu na to, czy znajdują się w koszarach, czy są przypisane do pojazdu.

Gdzie trafią moje zebrane PD załogi między 50% a 100%? Czy przepadną? Czy cały trud był na marne?

Żadne zebrane PD nie przepadną. Zebrane PD załogi dla załóg wyszkolonych między 50% a 100% zasilą pulę łącznego doświadczenia załogi i zostaną dodane do aktualnie szkolonego atutu.

Co się stanie, jeśli załoga nie jest wyszkolona na pojeździe, do którego zostaje przypisana? Czy nadal będę mógł walczyć tym pojazdem z karą?

Załoga przypisana do pojazdu, ale nieprzeszkolona do niego może ruszyć do bitwy. Nie będzie jednak czerpać korzyści z żadnych atutów, dopóki nie zostanie wyszkolona na tym pojeździe.

Ile bitew lub ile PD załogi potrzeba, by znieść karę za darmowe resetowanie atutów?

Utracisz 20% całkowitego doświadczenia załogi. Będzie to różna ilość doświadczenia zależna od tego, ile atutów jest już wyszkolonych. Przykładowo, resetowanie pierwszego w pełni wyszkolonego atutu poskutkuje utratą 42 012 PD załogi, czyli około 40 bitew.

Co się stanie ze sławnymi postaciami, takimi jak Arnold, jeśli nie zostały przypisane do pojazdu i są w koszarach?

Omawiane zmiany nie wpływają na znane postacie ani innych specjalnych członków załogi, więc nie zostaną oni zwolnieni.

Czy będę mógł zmienić rolę mojej załogi na inną?

Tak, teraz tę operację można przeprowadzić albo za 20 000 kredytów z karą do skuteczności atutu, albo za 200 szt. złota bez ponoszenia kary.

Co się stanie z atutami członka załogi, który ma dwie role, jeśli przeniosę go na inny czołg, w którym wymagane są tylko niektóre atuty powiązane z rolą? Przykładowo, radiooperator/celowniczy przenosi się do czołgu, gdzie wykorzystuje tylko atuty celowniczego.

Jeśli członek załogi pełni dwie funkcje w jednym pojeździe, będzie można zmienić jego specjalizację przy przechodzeniu do nowego czołgu, a atuty nie będą resetowane. Atuty radiooperatora zostaną wyłączone do momentu, gdy zostanie ponownie wyszkolony do pojazdu, w którym działają obie kwalifikacje.

Bieżąca aktualizacja ma na celu poprawę komfortu obsługi operacji związanych z załogą. Interakcje między atutami i dodatkowymi rolami będą przedmiotem kolejnej aktualizacji.

Grałem w grę przez 13 lat i te zmiany zniszczą ustawienia, na które tak ciężko pracowałem. Cały mój wysiłek pójdzie na marne. Dlaczego miałbym grać dalej?

Bardzo doceniamy Twoje zaangażowanie i ciężką pracę. Jeśli poświęcisz chwilę i zapoznasz się ze szczegółami tych zmian, zobaczysz, że nic z Twoich postępów nie przepada. Zatrzymasz wszystkie swoje PD, a cały nasz wysiłek włożyliśmy w stworzenie bardziej logicznego, dostępnego i zrównoważonego systemu dla naszych graczy.

Kiedy nastąpią te zmiany? Czy można z nich zrezygnować?

Poprawki jakości życia pojawią się w aktualizacji 1.24.1 i zostaną wprowadzone na wszystkich serwerach. Nie ma możliwości cofnięcia aktualizacji ani zrezygnowania z opcji, które wprowadza.

Nowy system skuteczności atutu jest nieco zagmatwany. Czy możecie podać konkretny przykład? Co sprawia, że procent skuteczności atutu wzrasta lub maleje?

Skuteczność atutu dotyczy wyłącznie operacji przeszkalania za darmo lub za kredyty. Będą one skutkować karą do skuteczności atutu, którą można zniwelować, zbierając w bitwach PD załogi.

Chciałbym mieć trochę czasu, by przejrzeć swoje załogi w koszarach, zanim zostaną masowo zwolnione. Przez ile czasu będę mieć możliwość automatycznego oczyszczenia koszar?

Gdy zalogujesz się po wprowadzeniu aktualizacji 1.24.1, będziesz mieć trzy miesiące (90 dni), by użyć przycisku konwersji i zwolnić niechcianych członków załogi w zamian za podręczniki dla załogi. Ta operacja jest nieodwracalna i można ją wykonać tylko raz. Aby użyć tej opcji, musisz zalogować się przed wprowadzeniem aktualizacji 1.25.

Czy nadal będę mógł rekrutować nowych członków załogi za darmo lub za kredyty?

Wraz z usunięciem poziomów głównej kwalifikacji usunęliśmy też możliwość werbowania członków załogi za kredyty lub złoto. Możesz teraz rekrutować w pełni wyszkolone załogi za darmo.

Dlaczego przy przeszkalaniu załogi za darmo lub za kredyty zostaje nałożona kara procentowa do skuteczności mojej załogi? Czy wszystkie załogi nie miały być teraz wyszkolone w 100%?

Od teraz załogi będą miały dwa niezależne poziomy skuteczności. Skuteczność załogi nigdy nie spadnie poniżej 100%, ale można ją ulepszać, na przykład dzięki materiałom eksploatacyjnym, takim jak jedzenie.

Poziom skuteczności atutu określa wydajność atutów, a negatywny wpływ na niego ma tylko przeszkalanie za darmo lub za kredyty.

Czy nakładanie kary za przeszkalanie załóg nie jest po prostu innym sposobem na określenie, że mają niższy poziom głównej kwalifikacji? Czy to nie zaprzecza głównej idei całej tej zmiany?

Nowy system usuwa kary do skuteczności pojazdu powodowane przez załogi poniżej 100%. Ta zmiana ma na celu ujednolicenie przestrzeni gry i zapobieżenie sytuacjom, gdzie gracz z tą samą konfiguracją i w tym samym pojeździe może wygrać z innym graczem tylko dlatego, że mają inne poziomy załóg.

Ulepszenia od atutów są dodatkowymi premiami dla pojazdu i załogi. Są bardziej specyficzne i wymagają finezji taktycznej, inaczej niż bezpośrednia kara do skuteczności pojazdu. Nowy system kar znacznie mniej wpłynie na skuteczność bojową.

Oto główne zmiany w systemie załóg wprowadzone wraz z aktualizacją 1.24.1, których zadaniem jest uproszczenie sytemu i przygotowanie do kolejnych kroków planowanych później w tym roku.

Koniecznie zobaczcie pełny przewodnik, gdzie znajdziecie więcej szczegółów i przykładów.

PRZEWODNIK PO ZAŁOGACH: WSZYSTKIE SZCZEGÓŁY

ź: WoT

Sekcja komentarzy
Loading comment form ...