PanzerNews - Armored Warfare: piechota zmechanizowana, cz.II

Armored Warfare: piechota zmechanizowana, cz.II

W zeszłym tygodniu odkryliśmy przed Wami jedną z najważniejszych funkcji w sezonie Amerykański Sen – Piechotę zmechanizowaną! Od tego czasu dostajemy od Was pytania dot. piechoty i dziś odpowiemy na najczęstsze z nich. Nie przedłużając, oto one!

scr1

Może w końcu jest sens dopracować współosiowe i montowane na kopule karabiny maszynowe, bo w końcu się do czegoś przydadzą – do zwalczania piechoty?

Na tym chcemy się skupić po uzyskaniu opinii zwrotnych i statystyk na temat Piechoty zmechanizowanej. Znacznie wydajniej balans siły ataku PZ określa się najpierw, a dopiero potem dostosowuje balans środków przeciwpiechotnych (a współosiowe KM służą prawie wyłącznie przeciwko piechocie). Jednak ogólnie chcemy dodać współosiowe karabiny maszynowe z trybem ognia półautomatycznego, ponieważ są one wymagane w kontekście piechoty tak czy siak. Oznacza to, że kliknięcie wrogiego żołnierza prawym przyciskiem myszy powoduje otwarcie ognia ze współosiowego KM do wybranego oddziału.

Czy przeciwnicy SI będą mogli korzystać z Piechoty zmechanizowanej?

Nie w aktualizacji 0.30. Planujemy się tym zająć w aktualizacji 0.31, ale znów – znacznie łatwiej balansuje się funkcje dla trybu PvP, a dopiero później rozważa ich wykorzystanie przez SI.

Czy jest szansa na specjalne jednostki piechoty naprawiające pojazdy sojuszników lub gracza?

Może w przyszłości. Kolejne rodzaje jednostek planujemy dodać w aktualizacji 0.31 i kolejnych. Najpierw musimy się skupić na tym, żeby aktualnie dodawane jednostki działały poprawnie.

Czy oddział moździerzowy będzie ograniczony minimalnym zasięgiem?

Tak, ale nie będzie on duży – rozważamy wartość około 40 metrów. Jest to mniej niż w przypadku rzeczywistej wartości minimalnej moździerza, która wynosi 80-100 metrów, jednak ostateczną decyzję podejmiemy, gdy zapoznamy się z wynikami z PST. Tak, zrobimy testy na PST dla tej funkcji.

Jak trudne do zauważenia będą oddziały Piechoty zmechanizowanej?

Każdy oddział będzie opisany własnym współczynnikiem kamuflażu, który będzie działać analogicznie do kamuflażu pojazdów, np. odział moździerzowy będzie dysponować kamuflażem na poziomie 40%, ale snajper już – 75%. Wartość może się wydawać wysoka, ale nie zapominajcie, że PZ będzie korzystała z reguły 50-metrowego automatycznego zasięgu wykrywania. Więc rzeczywisty zasięg wykrywania dla snajpera względem 500 m zasięgu widzenia pojazdu będzie prezentował się następująco:

50 + (500 - 50) * (1 - 0,75) = 162 m

Piechota również traci kamuflaż po oddaniu strzału. Niemniej żołnierza będzie trudniej zauważyć niż czołg (ma to sens).

T-15 jest już potężny, w opozycji do Rosomaka i Kobry i nie potrzebuje modyfikacji, aby dać czadu. Czy nie spowoduje to, że T-15 stanie się zbyt potężny?

Większość BWP jednak potrzebuje jakiegoś „dopalacza”, aby działały chociaż przyzwoicie. Kilka z nich rzeczywiście nie wymaga dopalaczy – o nich opowiemy po wprowadzeniu Piechoty zmechanizowanej i zbilansujemy je odpowiednio, skupiając się na ograniczeniu ich opcji związanych z piechotą.

Czy piechota będzie mogła się kryć w budynkach?

SI piechoty będzie rozpoznawać osłony i umożliwi chowanie się za nimi oraz atakowanie celów lub ukrywanie się przed wrogimi czołgami. Jednak strategia piechoty typu „wyskocz zza osłony, strzel i schowaj się z powrotem” okazała się bardzo irytująca podczas testów, więc zrezygnowaliśmy z niej. Z dalszymi testami poczekamy do wprowadzenia współosiowych karabinów maszynowych na czołgach. Aktualnie najlepszą obroną jednostek piechoty jest pozostawanie w ukryciu, a zlikwidowanie zauważonego oddziału nie jest trudne. Nie planujemy aktualnie dla piechoty możliwości zajmowania budynków i zmieniania ich w tymczasowe fortyfikacje.

Czy piechota wystąpi w przyszłości w misjach PvE bez pojazdów – tylko jako wrogowie?

Planujemy to w kolejnej serii Specjalnych operacji w aktualizacji 0.31.

Czy amunicja piechoty jest ograniczona/nieograniczona?

Aktualnie jest nieograniczona, ale możliwe, że wprowadzimy ograniczenia w przyszłości.

Czy umiejętności dowódców będą wpływać na piechotę?

Zwykłe umiejętności dowódców nie będą wpływać na piechotę, choć można będzie ich używać przeciwko piechocie (np. umiejętność Erin zauważania przez listowie pozwoli zauważyć schowaną piechotę wroga, ale nie wspomoże twojej piechoty). W przyszłości planujemy wprowadzić umiejętności dowódców związane z piechotą, np. „zwiększenie współczynnika kamuflażu o 10%”.

Czy piechota będzie mogła wstrzymać ogień i brać udział w walce, wyłącznie kiedy walczy dowódca?

Planujemy umożliwić graczom wydawanie rozkazów (ostrzał, wstrzymaj ostrzał) piechocie, ale te funkcje pojawią się raczej w przyszłości.

Czy oddziały moździerzowe lub rakietowe mogą celować w miejsca przed poruszającymi się pojazdami, aby je trafić?

Tak, ale niezbyt dobrze będzie to działać. Jest to celowe działanie z naszej strony, aby ciągłe poruszanie się pojazdami stanowiło sensowną taktykę przeciw atakom piechoty.

Czy piechota będzie dysponować własnymi zdolnościami sterowanymi przez SI, np. oznaczeniem celu?

W przyszłości planujemy pozwolić snajperom na oznaczanie celów. Nie planujemy dodawać żadnych zdolności SI samym pojazdom. Ze względu na to, że zazwyczaj przeciwników SI jest więcej w bitwach PvE, dodawanie zdolności SI spowodowałoby, że ci przeciwnicy staną się zbyt potężni (botów i tak nie obowiązuje czas stygnięcia ani nie troszczą się one o swoje przeżycie). Więc jednostki SI używałyby tych zdolności bez opamiętania, a namierzenie przez grupę takich botów prowadziłoby do sytuacji, w których gracz nie ma szans wygrać. Niektóre specjalne jednostki SI mogą otrzymać dodatkowe umiejętności, ale z pewnością nie wszystkie.

Sekcja komentarzy
Loading comment form ...