PanzerNews - Battle Pass: ukończenie etapów za złoto

Battle Pass: ukończenie etapów za złoto

Info z Wywiadu bojowego w kliencie gry. Od dziś (9 listopada), można zakupić dowolną ilość etapów głównego postępu, za 250 złota każdy. Bp Bp2
Sekcja komentarzy
Loading comment form ...