PanzerNews - Caliber: snajper Alfa

Caliber: snajper Alfa

Zwiastun snajpera z jednostek specjalnych Alfa, będzie można go otrzymać za zakup paczek wczesnego dostępu.
Sekcja komentarzy
Loading comment form ...