PanzerNews - Chieftain Talks: Zęby Tygrysa

Chieftain Talks: Zęby Tygrysa

W tym filmie opowiemy o opracowaniu i instalacji słynnego działa, niemieckiego 8,8 cm, w Tygrysie.

Jak na tak słynne działo i czołg, istnieje zaskakująco wiele mitów na ich temat. Jak w przypadku większości dobrego sprzętu, ten również w założeniach miał spełniać określone wymagania. Wymogiem tym była obrona przeciwlotnicza przed bombowcami średniopoziomowymi i wysokopoziomowymi, z definicji działającymi na wysokości od 500 m do 6 km, z zasięgiem nachylenia 8 km. Czas lotu pocisku na maksymalnej wysokości i skosie miał wynosić nie więcej niż 25 sekund. Oznaczało to, że prędkość wylotowa musiała być bardzo duża, a pocisk wystarczająco ciężki, aby utrzymać ten pęd i przeciwdziałać efektowi oporu powietrza. Najmniejszy kaliber zdolny do spełnienia tych wymagań, jak obliczyli Niemcy, miał 8,8 cm.

Sekcja komentarzy
Loading comment form ...