PanzerNews - COBI: 155 mm M1 Long Tom

COBI: 155 mm M1 Long Tom

Recenzuje Kobikowski.
Sekcja komentarzy
Loading comment form ...