PanzerNews - colinfurze: DIY, czołg z napędem śrubowym, cz.IV

colinfurze: DIY, czołg z napędem śrubowym, cz.IV

Ostatnia część materiału sponsorowanego przez WG, czyli jak zrobić czołg z napędem śrubowym w swoim domowym warsztacie.

Dodatkowo ponownie kod zaproszeniowy: TANKTASTIC, który dodaje 7 dni premium, 500G oraz T-127.

Sekcja komentarzy
Loading comment form ...