PanzerNews - Czarny Rynek: M 41 90 GF

Czarny Rynek: M 41 90 GF

Pierwszą czarnorynkową ofertą jest: M 41 90 GF za 5.000.000 srebra, ilość dostępna: 20.000 szt. M41gf
Sekcja komentarzy
Loading comment form ...