PanzerNews - dziękujemy czołgistom za 10 lat zwycięstw!

dziękujemy czołgistom za 10 lat zwycięstw!

10 lat! Już od 10 lat walczymy ramię w ramię.

Już od 10 lat celebrujemy razem zwycięstwa. Już od 10 lat jesteśmy razem i podsycamy ogień w naszych sercach. Gratulujemy Wam z okazji 10. urodzin World of Tanks, czołgiści! Dołączają do nas celebryci, więc tylko tak dalej, dowódcy! Wasze prezenty już czekają. Bitwa!

10 lat zwycięstw!

Sekcja komentarzy
Loading comment form ...