PanzerNews - Historia w 5 minut: czołgi

Historia w 5 minut: czołgi

W tym odcinku akurat historia w 20 minut.
Historia czołgów. Część 1 - 1914-1945.
Sekcja komentarzy
Loading comment form ...