PanzerNews - Kobikowski: Tiger I (1943) od Krell Modelomania, cz.II

Kobikowski: Tiger I (1943) od Krell Modelomania, cz.II

Recenzuje Kobikowski, tym razem już złożony model. Część I - unboxing.
Sekcja komentarzy
Loading comment form ...