PanzerNews - Linia Frontu: nieprawidłowe ilości punktów

Linia Frontu: nieprawidłowe ilości punktów

W kliencie gry możemy zobaczyć, że ilość wymaganych punktów doświadczenia różni się od tej podanej w oficjalnym newsie. Droga na drugi poziom w kliencie gry prezentuje się tak: Lf Wartości z oficjalnej strony: Lf2 A tak prezentują się wartości, które odkrył WoT Express: 2 — 600 3 — 700 4 — 800 5 — 1 000 6 — 1 200 7 — 1 300 8 — 1 400 9 — 1 500 10 — 1 600 11 — 1 750 12 — 1 900 13 — 2 350 14 — 2 600 15 — 3 000 Suma: 21 700 (łącznie miało być 15 800 punktów). WG wie o sprawie i pracują nad naprawą tego błędu.
W trybie „Linia frontu” wykryto nieprawidłowe wartości punktów progresji poziomów. Wiemy o problemie i pracujemy nad szybką naprawą błędów. Wszystkie zgromadzone postępy zostaną zapisane.
Sekcja komentarzy
Loading comment form ...