PanzerNews - Mapa Globalna: nieprawidłowa ilość złota, cz.II

Mapa Globalna: nieprawidłowa ilość złota, cz.II

Krótkie info: większość nieprawidłowo przyznanego złota za kampanię została już cofnięta, pozostała cześć będzie dzisiaj usuwana "z ręki".
Sekcja komentarzy
Loading comment form ...