PanzerNews - Mapa Globalna: nowe wydarzenie w styczniu 2020

Mapa Globalna: nowe wydarzenie w styczniu 2020

Krótkie info: nowe wydarzenie na Mapie Globalnej rozpocznie się dokładnie w połowie stycznia 2020. ź: WoT Express
Sekcja komentarzy
Loading comment form ...