PanzerNews - Międzynarodowe Mistrzostwa World of Tanks: Zapowiedź

Międzynarodowe Mistrzostwa World of Tanks: Zapowiedź

Przywitajcie całkowicie nowe wydarzenie oparte o rywalizację o trochę odmiennym charakterze: Międzynarodowe Mistrzostwa World of Tanks - WCI (World of Tanks Championship International)!

To pierwszy turniej 15 na 15 World of Tanks na świecie, w którym spotkają się najlepsze drużyny ze wszystkich uczestniczących regionów: Wspólnoty Niepodległych Państw, Europy, Ameryki Północnej, Azji i Pacyfiku oraz Chin!

Kwalifikacje do turniejów online rozpoczną się już wkrótce, w tym roku. Jeśli uda Wam się dostać do finałów, Wy i Wasz zespół polecicie do Chin na finały offline, na początku 2022 roku! Jest to pierwsze organizowane przez nas wydarzenie offline od dłuższego czasu, więc mamy nadzieję, że jesteście równie podekscytowani jak my!

Brakuje Wam gotówki? Mamy dla Was dobrą wiadomość! Pula nagród w finałach Turnieju WCI 15 na 15 przekracza wszystko, co do tej pory widzieliście - 1 000 000 yuan (~130 000 EUR)!

Przygotujcie się, by pokazać swoje umiejętności i zawalczyć w regionalnych eliminacjach o szansę na mistrzowski tytuł w Europie i na świecie!

Zaproszenia regionalne WCI i pula nagród

W każdym z pięciu regionów odbędą się regionalne turnieje na zaproszenie, które będą kwalifikacjami do WCI. Zasady i daty dla turniejów na zaproszenie zostaną ogłoszone oddzielnie dla każdego z regionów.

Każda z kwalifikacji oferuje zespołom dodatkową pulę nagród w wysokości 7500 EUR!

Ogólne warunki

Każdy zawodnik drużyny, która na podstawie wyników tego konkursu zakwalifikuje się do udziału w Turnieju WCI przyjmuje do wiadomości, że, aby wziąć udział w Turnieju WCI, zawodnik ten musi:

1. Być w stanie odbyć podróż do Chin w określonym okresie turniejowym, co oznacza między innymi:

 • posiadanie dokumentów niezbędnych do wyjazdu za granicę i uzyskania chińskiej wizy,
 • nie podleganie żadnym szczególnym ograniczeniom, które uniemożliwiałyby wyjazd z kraju zamieszkania lub przyjazd do Chin,
 • konieczność przekazania organizatorowi Turnieju WCI na jego prośbę danych z dokumentów podróży oraz osobowych niezbędnych do zorganizowania podróży,
 • konieczność podjęcia wymaganych kroków w celu uzyskania chińskiej wizy w odpowiedniej chińskiej ambasadzie i pełnej współpracy w tym zakresie z organizatorem Turnieju WCI, oraz
 • poniesienie określonych kosztów wizowych, które zostaną później zrekompensowane przez organizatora Turnieju WCI po dostarczeniu dokumentów potwierdzających płatność (gracz zobowiązany jest je zachować).

2) Być gotowym do przestrzegania wszystkich ograniczeń związanych z COVID w Chinach, co oznacza, między innymi:

 • po przybyciu do Chin, transfer do hotelu, w którym gracz musiałby spędzić prawnie nakazany okres kwarantanny na warunkach określonych poniżej w tej sekcji, oraz
 • konieczność poddania się testom na COVID, zgodnie z obowiązującymi chińskimi przepisami lub (jeśli to konieczne) na prośbę organizatora Turnieju WCI.

Udział mogą wziąć tylko gracze powyżej 18 roku życia.

Obowiązkowa kwarantanna

Okres kwarantanny będzie określony w zgodzie z obowiązującym prawem w momencie przybycia gracza do Chin.

Podczas obowiązkowej kwarantanny:

 • każdy zawodnik będzie zakwaterowany w oddzielnym pokoju hotelowym,
 • Gracz nie może opuścić swojego pokoju hotelowego lub przyjmować w nim gości, włączając w to kolegów z drużyny
 • każdy zawodnik będzie miał zapewnione trzy posiłki dziennie, zgodnie z jego ograniczeniami dietetycznymi,
 • lokalne konto WoT oraz dostęp do usługi VPN zostaną udostępnione graczowi na prośbę organizatora Turnieju WCI.

Koszty pokrywane przez organizatora turnieju WCI

W ramach udziału zawodnika w Turnieju WCI, jego organizator pokryje koszty:

 • opłaty za wydanie chińskiej wizy dla gracza,
 • podróży z kraju zamieszkania zawodnika do miasta, w którym odbędzie się Turniej WCI i z powrotem, (uwaga: lotnisko wylotu w kraju zamieszkania zawodnika zostanie wybrane przez organizatora Turnieju WCI wedle jego uznania, z uwzględnieniem wygody zawodnika i dostępności biletów lotniczych),
 • zakwaterowania w Chinach, zarówno na czas obowiązkowej kwarantanny, jak i trwania Turnieju WCI, oraz
 • podróży między miejscem zakwaterowania, a miejscem, w którym odbędzie się Turniej WCI.

Koszty nie wymienione powyżej mogą być poniesione przez uczestnika.

COVID-19 Potwierdzenie ryzyka

Każdy zawodnik każdej z drużyn, który na podstawie wyników tego konkursu zakwalifikuje się do udziału w Turnieju WCI:

 • przyjmuje do wiadomości istnienie potencjalnego ryzyka zarażenia się wirusem COVID-19 podczas Turnieju WCI, w tym podczas podróży do/z Chin, ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną, pomimo podjęcia wszelkich środków zapobiegawczych oraz
 • wyraża zgodę na to, że ani organizator zawodów, ani organizator Turnieju WCI nie ponoszą żadnej odpowiedzialności w przypadku zakażenia zawodnika wirusem COVID-19.

Wszyscy uczestnicy przyjmują do wiadomości, że ze względu na sytuację epidemiologiczną i inne czynniki zewnętrzne, Turniej WCI może zostać przełożony, przeniesiony w inne miejsce lub odwołany przez jego organizatora i ani jego organizator, ani organizator niniejszych zawodów nie ponoszą odpowiedzialności za takie przełożenie terminu, zmianę lub odwołanie.

Prawo do zapraszania dodatkowych drużyn

Gracze przyjmują do wiadomości, że organizator Turnieju WCI może zaprosić więcej niż jedną drużynę z danego regionu z powodu braku możliwości uczestnictwa innej drużyny lub z innych powodów według uznania organizatora.

Warunki uczestnictwa

Zawodnicy, którzy nie wyrażają zgody na którykolwiek z warunków wymienionych w poniższej sekcji „WARUNKI UCZESTNICTWA W TURNIEJU WCI” nie mogą wziąć udziału w Turnieju WCI i powinni niezwłocznie poinformować o tym swojego kierownika drużyny. Kierownicy drużyn maja obowiązek zastąpić takich graczy zawodnikami rezerwowymi. W każdym przypadku, lista drużyny nie może liczyć więcej niż 16 zawodników, z kierownikiem drużyny łącznie. Warunkiem uczestnictwa jest to, aby co najmniej 8 zawodników wybranych do składu drużynowego Turnieju WCI znajdowało się również w składzie drużyny z bieżących zawodów.

Gracze przyjmują do wiadomości, że aby wziąć udział w Turnieju WCI, oprócz warunków przedstawionych powyżej, będą musieli zaakceptować oficjalny regulamin Turnieju WCI, który zostanie udostępniony przez jego organizatora w późniejszym terminie.

Więcej informacji na temat kwalifikacji do WCI już wkrótce, więc wróćcie tutaj, by nie przegapić największego wydarzenia w World of Tanks roku! ź: WoT
Sekcja komentarzy
Loading comment form ...