PanzerNews - Najemnicy dołączają do Mapy Globalnej - regulamin

Najemnicy dołączają do Mapy Globalnej - regulamin

Wydarzenie Najemnicy będzie trwało od 21 stycznia do 4 lutego.

W trakcie tego wydarzenia na dużą skalę klany oraz gracze będą zdobywali punkty sławy.

Gracze będą zdobywali punkty sławy za udział w bitwach i w dowolnym momencie wydarzenia będą mogli wymienić je na bonusy osobiste, zwiększające liczbę zdobywanych osobistych punktów sławy. Po zakończeniu wydarzenia zebrane osobiste punkty sławy będą mogły zostać wymienione na różne nagrody.

Klany będą zdobywać punkty sławy w bitwach oraz spełniając specjalne warunki.

W dowolnym momencie wydarzenia klan będzie mógł wykorzystać specjalną mechanikę, by zamienić punkty sławy na punkty badań.

Punkty badań będzie można zainwestować w różne technologie zwiększające liczbę zdobywanych klanowych punktów sławy i upraszczające działania klanu na mapie.

Skuteczne zainwestowanie zdobytych punktów sławy pozwoli klanom zdobywać ich jeszcze więcej w czasie bitew.

Klany, które osiągną najlepszą równowagę pomiędzy zdobywaniem punktów sławy i inwestowaniem ich w technologie, a jednocześnie będą miały dobre wyniki w bitwach, będą miały największą szansę odnieść sukces w wydarzeniu.

1. Zasady ogólne

1.1. Wydarzenie Najemnicy odbędzie się między 21 stycznia od 8:00 a 4 lutego do 8:00.

1.2. Wydarzenie będzie się składać z jednego etapu, bez żadnych przerw ani dni wolnych.

1.3. Udział w wydarzeniu będą mogły wziąć wszystkie klany (istniejące i nowo utworzone).

1.4. Mapa będzie podzielona na trzy Fronty: podstawowy, zaawansowany i elitarny. Dostęp do terytoriów frontów zaawansowanego i elitarnego jest ograniczony.

1.5. Bunty są wyłączone.

1.6. Wszystkie bitwy są rozgrywane w formacie absolutnym, 15 na 15 pojazdami X poziomu.

1.7. Czas trwania bitwy wynosi 15 minut.

1.8. „Mgła wojny” jest włączona

1.9. Kary za niestawienie się są włączone.

1.10. Dochody prowincji w złocie są wyłączone. W trakcie wydarzenia Najemnicy każda prowincja będzie dostarczać swojemu właścicielowi od 1 do 3 specjalnych bonusów.

1.11. Właściciele prowincji nie biorą udziału w turniejach w prowincjach startowych, w aukcjach inwazyjnych, ani w turniejach pretendentów w atakach lądowych na ich własne prowincje.

1.12. Klany mogą wysyłać zgłoszenia do turniejów inwazyjnych na terytorium Frontu podstawowego i do aukcji inwazyjnych na Frontach zaawansowanym i elitarnym, jeśli nie posiadają prowincji na żadnym froncie.

1.13. Klany nie mogą atakować lądem prowincji startowych na terytorium Frontu podstawowego.

1.14. Klany mogą atakować lądem aukcje startowe na terytoriach Frontów zaawansowanego i elitarnego.

1.15. Sztaby są wyłączone. Dywizje można tworzyć we wszystkich prowincjach.

1.16. Tworzenie dywizji i ich utrzymanie jest darmowe.

1.17. Moduły dywizjonów są włączone, lecz ograniczone. Wszystkie utworzone dywizje są automatycznie wyposażane w moduł Batalion inżynieryjny, zmniejszający o 50% ograniczenia w poruszaniu się pomiędzy własnymi prowincjami.

1.18. Prowincje startowe na terytorium Frontu podstawowego są dynamiczne i zmieniają swoje położenie po zakończeniu bitew inwazyjnych.

1.19. Maksymalna liczba uczestników turnieju inwazyjnego wynosi 32.

1.20. W pierwszym dniu „ponownego podziału świata” maksymalna liczba uczestników turniejów inwazyjnych wyniesie 16.

1.21. Prowincje startowe na terytorium frontów zaawansowanego i elitarnego są dynamiczne i zmieniają swoje położenie po zakończeniu bitew.

1.22. Maksymalna liczba uczestników aukcji inwazyjnej na terytorium Frontu zaawansowanego wynosi 16, a na terytorium Frontu elitarnego 8.

1.23. Maksymalna liczba zgłoszeń (dostępnych dla klanu w trakcie jednej tury na mapie globalnej) do lądowania na terytorium frontu podstawowego wynosi 6.

1.24. Przesunięcie bitew w czasie o 15 minut jest włączone dla 50% prowincji.

1.25. Blokada pojazdów jest włączona w bitwach o prowincje Frontu elitarnego. Podstawowy czas blokady wynosi 72 godziny.

1.26. Mapy dla Najemników:

 • Karelia
 • Malinowka
 • Himmelsdorf
 • Prochorowka
 • Ensk
 • Lakeville
 • Ruinberg
 • Kopalnie
 • Murowanka
 • Urwisko
 • Klasztor
 • Westfield
 • Piaszczysta rzeka
 • El Haluf
 • Lotnisko
 • Fiordy
 • Redshire
 • Stepy
 • Zatoka rybacka
 • Przełęcz
 • Linia Mannerheima
 • Dębina
 • Autostrada
 • Cichy brzeg
 • Granica imperium
 • Paryż

2. Zasady specjalne

W Najemnikach będą stosowane różne złożone mechaniki i warunki (podobne do tych z Wyścigu zbrojeń).Poniżej przedstawiamy krótki słownik pojęć wyjaśniających mechaniki opisywane w tym dokumencie:

 • Fronty: pole rozgrywki jest podzielone na trzy Fronty, z których każdy odznacza się innymi warunkami dostępu i mechaniką. Każdy kolejny Front odznacza się mniejszą liczbą prowincji, cięższą rywalizacją i lepszymi nagrodami.
 • Bonusy: doładowania klanu dostępne w prowincjach i przyznawane posiadającym je klanom.
 • Technologie: specjalne atuty otrzymywane przez klany, które inwestują poprzednio zdobyte punkty sławy.
 • Laboratorium: handel technologią. Można ją kupić za punkty badań.
 • Inwestowanie: specjalna mechanika pozwalająca wymieniać punkty sławy klanu na punkty badań (potrzebne do zakupu technologii). W czasie używania funkcjonalności inwestowania, jeśli klan posiada prowincje na Frontach wydarzenia, to zostanie automatycznie usunięty z mapy.
 • Aukcja inwazyjna: połączenie inwazji i aukcji, w którym część klanów zgłasza oferty do inwazji w punktach klanu, a część uczestniczy w aukcji dzięki bonusom i technologiom.
 • Zadania klanowe: zadania, które pozwalają zdobyć punkty sławy klanu, punkty badań i różne technologie.
 • Bonusy osobiste: specjalne bonusy otrzymywane przez graczy w zamian za osobiste punkty sławy.
 • Bonusy w postaci nagród: różne nagrody, które gracze mogą otrzymać w zamian za zebrane punkty sławy po zakończeniu wydarzenia.

3. Pole gry

3.1. Wszystkie strefy czasowe Najemników będą grały na jednym obszarze, bez podziału na regiony.

3.2. Pole rozgrywki jest podzielone na trzy Fronty: Podstawowy, zaawansowany i elitarny.

3.3. Czas Prime wydarzenia: front podstawowy od 18 do 21 włącznie.

4. Fronty

Istnieją trzy Fronty z różnymi warunkami dostępu, zyskami w osobistych i klanowych punktach sławy oraz mechanikami strategicznymi.

Każda prowincja na mapie globalnej daje od 1 do 3 bonusów, które zapewniają strategiczną przewagę klanowi kontrolującemu te prowincje.

Rozkład bonusów w prowincjach nie zmienia się przez całe wydarzenie.

4.1. Front podstawowy

4.1.1. Na Froncie podstawowym punkty sławy są przyznawane tylko za bitwy.

4.1.2. Zgłoszenia do inwazji na terytorium Frontu podstawowego są dostępne dla każdego klanu, który posiada przynajmniej 15 członków z pojazdami X poziomu.

4.1.3. Na terytorium Frontu podstawowego dostępne są dynamiczne inwazje; jednocześnie zgłoszenia do inwazji na tym froncie mogą być wysyłane przez klany, które już posiadają prowincje na dowolnym Froncie.

4.1.4. Front podstawowy składa się z 636 prowincji, z czasem Prime trwającym od 18:00 do 21:00.

4.2. Front zaawansowany

4.2.1. Na Froncie zaawansowanym punkty sławy można zdobyć zarówno za bitwy jak i za posiadanie prowincji.

4.2.2. Istnieją cztery sposoby uzyskania dostępu do prowincji Frontu zaawansowanego:

 • Zajęcie prowincji zapewniającej „zgłoszenia do aukcji inwazyjnej na Froncie zaawansowanym”.
 • Kupno technologii „zgłoszenie do aukcji inwazyjnej na Froncie zaawansowanym” w laboratorium.
 • Złożenie oferty (w punktach sławy) na aukcji inwazyjnej. Minimalna oferta na Froncie zaawansowanym wynosi 100 punktów sławy klanu (zob. punkt 6 zasad).
 • Ukończenie zadania klanowego „Doświadczony najeźdźca” (zob. punkt 8 zasad).

4.2.3. Prowincje na froncie zaawansowanym dają 10% premii do punktów sławy zdobywanych w bitwach (w porównaniu do frontu podstawowego, zob. punkt 7. Zasad).

4.2.4. Posiadanie prowincji na Froncie zaawansowanym jest nagradzane punktami sławy, których liczba maleje z każdym dniem jej posiadania. Punkty sławy są dodawane podczas obliczania następnej tury po zakończeniu bitew o prowincję. Jeśli klan opuści mapę przed obliczeniem tury, nie otrzyma tych punktów sławy klanu.

Czas posiadania przez klan prowincji na Froncie zaawansowanym (dni rozgrywki) Punkty Sławy klanu
1 4000
2 3000
3 2000
4 1000
5+ 0

Zatem, jeśli klan zajmie prowincję na Froncie zaawansowanym po raz pierwszy, otrzymuje 4000 punktów sławy klanu. Jeśli klan posiada prowincję w drugim dniu, otrzymuje 3000 punktów sławy klanu; posiadanie prowincji trzeciego dnia zapewni dodatkowe 2000 punktów sławy klanu itd.

4.2.5. Kiedy prowincja jest zajmowana wiele razy (z wyłączeniem zajęcia po inwestycji), bonus nie zmienia się – tak, jakby klan posiadał prowincję. Na przykład, jeśli klan posiada prowincję przez trzy dni, następnie ją straci i odzyska kolejnego dnia, to otrzyma 1000 punktów sławy klanu za pierwszy dzień ponownego posiadania prowincji i 0 punktów sławy klanu za następny dzień.

4.2.6. Inwestowanie zeruje licznik posiadania prowincji i jeśli zostanie ona ponownie zajęta, przychody są naliczane od nowa.

4.2.7.Front zaawansowany składa się z 160 prowincji; jego czas Prime obowiązuje od 18:00 do 21:00.

4.3. Front elitarny

4.3.1. Na froncie elitarnym klanowe punkty sławy można zdobywać w bitwach, za posiadanie prowincji oraz za liczbę posiadanych prowincji.

4.3.2. Istnieją dwa sposoby uzyskania dostępu do prowincji Frontu elitarnego:

 • Kupno technologii „zgłoszenie do aukcji inwazyjnej na Froncie elitarnym” w laboratorium.
 • Złożenie oferty (w punktach sławy) na aukcji inwazyjnej. Minimalna oferta na Froncie elitarnym wynosi 10 000 punktów sławy klanu (zob. punkt 6 zasad).

4.3.3. Prowincje Frontu elitarnego zapewniają 20% bonusu do punktów sławy zdobywanych w bitwach (różnice względem Frontu podstawowego – zob. punkt 7 zasad).

4.3.4. Przez analogię do prowincji Frontu zaawansowanego i punktu 3.2.4 zasad ta liczba również zmniejsza się po każdym dniu posiadania.Punkty sławy są dodawane podczas obliczania następnej tury po zakończeniu bitew o prowincję.

Czas posiadania przez klan prowincji na Froncie elitarnym (dni rozgrywki) Punkty Sławy klanu
1 6000
2 4500
3 3000
4 1500
5+ 0

4.3.5. Klany posiadające grupy prowincji na terytorium Frontu elitarnego zdobywają punkty sławy klanu. Na koniec dnia rozgrywki klany posiadające 4 lub więcej prowincji na terytorium Frontu elitarnego są nagradzane punktami sławy klanu w zależności od liczby prowincji posiadanych po zakończeniu wszystkich bitew w prowincjach.

Liczba prowincji posiadanych na Froncie elitarnym Nagroda w punktach sławy klanu
1 0 punktów
2 0 punktów
3 0 punktów
4 9 000 punktów
5 9 000 punktów
6 18 000 punktów
7 18 000 punktów
8+ 45 000 punktów

Klanowe punkty sławy za posiadanie grup prowincji są dodawane pod koniec dnia gry (około godziny 02:00). Jednakże, jeśli klan rozpocznie inwestowanie, posiadając grupę prowincji na Froncie elitarnym, otrzyma pełną kwotę w punktach badań za wszystkie punkty sławy klanu, wliczając nagrodę za posiadanie grupy prowincji.

Jeśli klan utrzyma prowincje w posiadaniu do zakończenia bitew o prowincje, a następnie opuści mapę globalną (nie na skutek rozpoczęcia inwestycji), otrzyma klanowe punkty sławy.

4.3.6. Blokada pojazdów jest włączona w bitwach o prowincje Frontu elitarnego.

 • Pojazdy zniszczone w dowolnej bitwie na terytorium frontu elitarnego zostają zablokowane na 72 godziny, z wyłączeniem bitew przeciwko właścicielowi prowincji. Po wygranej bitwie z właścicielem prowincji pojazdy zostają zablokowane na 18 godzin.
 • Czas blokady pojazdów można skrócić przy użyciu specjalnej technologii.
 • Zablokowane pojazdy można używać w bitwach na terytoriach Frontów podstawowego i zaawansowanego.

4.3.7. Front elitarny składa się z XX prowincji; jego czas Prime obowiązuje od XX:XX do XX:XX.

5. Usprawnienia dla klanów

Klan może użyć różnych bonusów i technologii, aby przyśpieszyć tempo zdobywania punktów sławy.

Są one podzielone na dwie grupy: technologie, które można kupić w laboratorium za punkty badań lub otrzymać jako nagrodę za wykonanie zadań klanowych oraz bonusy, które można otrzymać, zajmując i utrzymując prowincje zapewniające takie bonusy. Skutki działania bonusów i technologii sumują się. Więcej szczegółów znajduje się w punktach 4.3 i 4.4. zasad.

5.1. Punkty badań i inwestycja

5.1.1. Inwestowanie to specjalna mechanika służąca do zamiany punktów sławy klanu na punkty badań (po pewnym kursie wymiany). Kurs wymiany można poprawić, używając odpowiednich technologii.

5.1.2. Zebrane punkty sławy klanu można wymienić w całości lub w części. Im więcej punktów sławy jest wymienianych, tym wyższy jest kurs wymiany. Liczbę wymienianych punktów sławy można ustalić, rozpoczynając inwestycję.

5.1.3. Podczas użycia tej mechaniki wszystkie zgłoszone (nierozstrzygnięte) oferty na aukcjach są wycofywane, a klan opuszcza mapę globalną. Wszystkie zebrane punkty sławy klanu są zamieniane na punkty badań. Tylko dowódca klanu lub oficerowie wykonawczy mogą używać funkcjonalności inwestowania.

5.1.4. W zasadzie, zamiana punktów sławy na punkty badań jest dokonywana po przeliczeniu dla najbliższej tury.

5.1.5. Inwestowania nie można rozpocząć, jeśli w prowincjach, w których klan ma wyznaczone bitwy, zaczął się już czas Prime.

5.1.6. Po zakończeniu inwestowania przywracana jest możliwość zdobycia pełnego bonusu z prowincji Frontów zaawansowanego i elitarnego (punkty 3.2 i 3.3 zasad).

5.1.7. Zamiana punktów sławy na punkty badań jest nieodwracalna, co oznacza, że punktów badań nie można zamienić na punkty sławy. Zalecamy mieć to na uwadze, szczególnie pod koniec wydarzenia.

5.2. Laboratorium

5.2.1. Laboratorium jest specjalnym sklepem, w którym punkty badań można wydać na różne technologie.

5.2.2. Wszystkie aktualnie aktywne ulepszenia klanu można zobaczyć w laboratorium.

5.3. Bonusy klanowe

5.3.1. Każda prowincja na mapie wydarzenia zapewnia do dwóch różnych bonusów.

5.3.2. Bonusy są aktywowane po zajęciu przez klan prowincji i kończą się, kiedy klan przestaje być posiadaczem prowincji.

5.3.3. Jeśli klan posiada kilka prowincji dających ten sam bonus, skutki bonusów nie mnożą się. Klan otrzymuje efekt tylko z najbardziej skutecznego bonusu. Na przykład, jeśli klan posiada dwie prowincje, z których jedna zapewnia bonus +3% do zdobywanych osobistych punktów sławy, a druga zapewnia bonus +10% do zdobywanych osobistych punktów sławy, to członkowie klanu uzyskają tylko bonus +10% do zdobytych przez siebie osobistych punktów sławy.

5.4. Technologie

5.4.1. Daną technologię można otrzymać jeden raz w ciągu wydarzenia i pozostaje ona aktywna do jego zakończenia.

5.4.2. Technologia zaczyna działać zaraz po jej kupieniu w laboratorium lub po otrzymaniu jej przez klan za wypełnienie zadania klanowego.

5.4.3. Efekty kilku technologii tego samego typu sumują się. Zatem jeśli klan zdobędzie technologię zapewniającą +5% do zdobytych klanowych punktów sławy, a potem zdobędzie technologię zapewniającą +10% do zdobytych klanowych punktów sławy, otrzyma w rezultacie bonus +15% do zdobywanych punktów sławy.

5.4.4. Koszt technologii może się zmieniać w zależności od liczby klanów, które ją kupiły.

Tabela podsumowująca bonusy i technologie dostępne w czasie wydarzenia. Im więcej klanów nabędzie daną technologię, tym tańsza ona będzie dla klanów, które jeszcze jej nie posiadają.

Działanie Technologie Bonusy
Zwiększona liczba osobistych punktów sławy zdobywanych w bitwach + + Fronty: Podstawowy, zaawansowany i elitarny
Zwiększona liczba klanowych punktów sławy za posiadanie prowincji na frontach zaawansowanym i elitarnym + + Fronty: Podstawowy, zaawansowany i elitarny
Zgłoszenie na aukcji frontu zaawansowanego + + front podstawowy
Zgłoszenie na aukcji frontu elitarnego + -
Powiększone nagrody za posiadanie prowincji na terytorium frontu elitarnego +  + Front elitarny
Zwiększone działanie bonusów zapewnianych przez prowincje +   -
Skrócony czas blokady pojazdu +   -
Zwiększony kurs wymiany punktów sławy klanu na punkty badań +   -

6. Bonusy osobiste

6.1. Gracze mogą wymieniać osobiste punkty sławy na osobiste bonusy, które przyspieszają proces zbierania punktów sławy.

6.2. Bonus osobisty na osobiste punkty sławy jest aktywny w momencie otrzymania go przez gracza.

Zwracamy uwagę, że powyższa wymiana jest nieodwracalna, zatem należy ostrożnie planować swój czas i wysiłki.

Dobry wybór pozwoli na szybsze zdobywanie punktów sławy i zajęcie wysokich miejsc w wydarzeniu, natomiast błędy w obliczeniach mogą prowadzić tego, że ostateczna pozycja będzie niższa, niż można się tego spodziewać.

7.Aukcje inwazyjne w prowincjach Frontu zaawansowanego i elitarnego.

7.1. Jedyną możliwością dostania się na Front zaawansowany i elitarny jest udział w aukcjach inwazyjnych.

7.2. Są dwa sposoby na wzięcie udziału w aukcji inwazyjnej: uzyskanie dostępu do niej za pomocą technologii lub bonusu, albo złożenie oferty w punktach sławy klanu.

7.3. Główną cechą aukcji inwazyjnych jest to, że może zostać wyłoniony więcej niż jeden zwycięzca. Po aukcji jej zwycięzcy spotykają się w turnieju. Zwycięzca turnieju walczy z właścicielem prowincji. Maksymalna liczba zwycięzców aukcji zależy od frontu – 16 zwycięzców dla frontu zaawansowanego i 8 zwycięzców dla frontu elitarnego. Jeśli zajdzie potrzeba, te liczby mogą zostać zwiększone.

7.4. 8 zgłoszeń do aukcji inwazyjnej na froncie zaawansowanym i 4 zgłoszenia do aukcji inwazyjnej na froncie elitarnym są zarezerwowane dla klanów, które uzyskały dostęp, zajmując prowincję z odpowiednim bonusem lub kupując dany bonus w laboratorium.

7.5. Na jedną turę przed rozpoczęciem bitew wszystkie klany mogą zgłosić oferty na aukcji inwazyjnej wyrażone w punktach sławy klanu lub zgłosić chęć inwazji, używając posiadanych bonusów klanu i technologii.

7.6. Na jedną turę przed rozpoczęciem bitew tworzona jest drabinka turnieju. W jej skład wchodzą klany, które zgłaszają się do aukcji inwazyjnej za pomocą bonusów i technologii, klany, które złożyły najwyższe oferty w klanowych punktach sławy i klany, które atakują daną prowincję „drogą lądową”.

Przykład: 23 klany zgłosiły się do aukcji inwazyjnej frontu zaawansowanego. 2 klany posiadają prowincje zapewniające odpowiedni bonus, a 4 wykupiły zgłoszenia w laboratorium. 14 klanów złożyło oferty w klanowych punktach sławy, a 3 zaatakowały tę prowincję „drogą lądową”. Na jedną turę przed rozpoczęciem bitew tworzona jest drabinka turnieju. Obejmie ona 6 klanów, które posiadają odpowiednie bonusy (2 klany posiadające prowincje i 4 klany, które wykupiły technologię), 10 klanów, które złożyło najwyższe oferty w klanowych punktach sławy i 3 klany, atakujące prowincję „drogą lądową”. 4 klany, które złożyły najniższe oferty na aukcji, nie biorą udziału w turnieju.

7.7. Jeśli kilka klanów złoży identyczne oferty, priorytet otrzymuje klan, który złożył ofertę najwcześniej.

Przykład: 10 klanów złożyło identyczne oferty na aukcji inwazyjnej na Froncie elitarnym. Oprócz tego do aukcji zgłosiły się dwa klany posiadające odpowiednią technologię. W tym przypadku aukcję wygra 8 klanów – 2 klany posiadające technologię i 6 klanów, które złożyły oferty wcześniej od innych klanów.

7.8. Wszystkie nieudane oferty zostają zwrócone klanom.

7.9. Bitwy pomiędzy zwycięzcami aukcji i klanami, które atakują prowincję „drogą lądową”, są rozgrywane według standardowych zasad stosowanych w turniejach pretendentów. Oprócz tego do osobistych i klanowych punktów sławy zdobytych w tych bitwach stosowany jest mnożnik x5.

8. Punkty Sławy

8.1. W Najemnikach klany współzawodniczą o punkty sławy, by zdobyć najbardziej wartościowe nagrody wydarzenia.

8.2. Zarówno klany, jak i gracze zdobywają punkty sławy w bitwach.

8.3. W jednej bitwie wszyscy gracze jednej drużyny zdobywają taką samą liczbę punktów sławy, na którą wpływ ma współczynnik bonusu osobistego, właściwy każdemu graczowi.

Wzór na obliczenie liczby punktów sławy zdobywanych w bitwach:

Wzor

Gdzie:

 • Fame_Points: Punkty sławy zdobyte w bitwach.
 • Fame_points_base: podstawowa liczba punktów sławy na froncie podstawowym 1500.
 • Battle_type_c: współczynnik typu bitwy.
 • Event_value_c: współczynnik wydarzenia w grze.
 • Еlo_c: współczynnik klasyfikacji Elo równy klasyfikacji Elo na Froncie dla pojazdów X poziomu.
 • Team_XP: ilość doświadczenia zdobytego w bitwie przez drużynę.
 • Battle_XP: całkowita ilość doświadczenia zdobytego w bitwie przez obie drużyny.
 • Team_size: ustalony rozmiar drużyny — 15 graczy.
 • Bonus_р: współczynnik z aktywowanych bonusów dla punktów sławy na bitwę (różny dla klanów i graczy).
 • Technology_р: współczynnik z aktywowanych technologii dla punktów sławy zdobywanych w bitwie (tylko dla klanów).
 • Współczynnik typu bitwy (Battle_type_c)
Typ bitwy Współczynnik
Turnieje pretendentów do prowincji startowej na Froncie podstawowym 1
Turniej pretendentów do zwykłej prowincji na dowolnym Froncie i turniej pretendentów w aukcji inwazyjnej na Froncie zaawansowanym i elitarnym 5
Bitwa z właścicielem na wszystkich Frontach 5

Współczynnik wydarzenia w grze (Event_value_c)

Typ prowincji: Współczynnik
Prowincja startowa Frontu podstawowego 1
Prowincja Frontu podstawowego 1
Prowincja Frontu zaawansowanego (wliczając aukcje inwazyjne) 1,1
Prowincja Frontu elitarnego (wliczając aukcje inwazyjne) 1,2

Współczynniki klasyfikacji Elo (Elo_c)

Klasyfikacja Elo przeciwnego klanu Elo_c
<=1000 1,0
1001–1050 1,1
1051–1100 1,2
1101–1150 1,3
1151–1200 1,4
1201–1250 1,5
1251–1300 1,6
1301–1350 1,7
1351–1400 1,8
1401–1450 1,9
>=1 451 2,0

8.5. Osobiste Punkty Sławy

8.5.1. W ramach tego wydarzenia osobiste punkty sławy można zdobywać tylko w bitwach.

8.5.2. W trakcie wydarzenia osobiste punkty sławy można wymieniać na bonusy osobiste.

8.5.3. Po zakończeniu wydarzenia osobiste punkty sławy można wymieniać na bonusy w postaci nagród.

8.6. Punkty Sławy klanu

Punkty sławy klanu można zdobywać, walcząc w bitwach i spełniając specjalne warunki na Frontach zaawansowanym i elitarnym.

8.6.2. Historia zdobywanych punktów sławy klanu jest dostępna w profilu klanu na portalu klanów.

8.6.4. Punkty sławy klanu można wydawać na aukcjach inwazyjnych na Frontach zaawansowanym i elitarnym. System aukcji jest wyjaśniony w punkcie 5 zasad.

8.6.5. Punkty sławy klanu można wymienić na punkty badań w całości lub częściowo za pomocą mechaniki inwestowania.

8.6.6. Punkty sławy klanu z uwzględnieniem zainwestowanych punktów są wyświetlane na mapie globalnej, co pozwala na ocenę przeciwników pod względem liczby punktów sławy wydanych na technologie i pod względem tempa zdobywania punktów sławy.

8.7. Ustawiane bitwy są zabronione przez Regulamin. Klany i gracze, którzy naruszą te zasady, utracą wszystkie swoje punkty sławy (zarówno klanowe jak i osobiste), a ich konta w grze zostaną zablokowane.

8.8. W przypadkach spornych związanych z dodawaniem punktów sławy (podejrzenie ustawionych bitew itp.) administracja rezerwuje sobie prawo do zażądania dostarczenia powtórek z bitwy, zrzutów ekranu i innych informacji związanych z bitwą. Jeśli żądane informacje nie zostaną dostarczone, administracja podejmie decyzję według swojej najlepszej wiedzy. Zalecamy użycie opcji Włącz nagrywanie bitew w ustawieniach gry.

9. Zadania dla klanów

9.1. W trakcie wydarzenia Najemnicy klany mogą wypełniać zadania klanowe.

9.2. Wypełnianie zadań będzie nagradzane technologiami, punktami badań i punktami sławy klanu.

9.3. Wszystkie zadania klanowe, ich warunki i nagrody są dostępne w interfejsie mapy globalnej.

Nazwa misji Nagroda Warunki zadania Liczba wypełnień
Uderzenie testowe 100 punktów badań Zdobyć prowincję na froncie podstawowym 3
Uderzenie omijające 5000 klanowych punktów sławy Zdobyć prowincję na froncie zaawansowanym 3
Uderzenie kończące Technologia: +20% do klanowych punktów sławy w bitwach Zdobyć prowincję na froncie elitarnym 1
Doświadczony najeźdźca Technologia: darmowe zgłoszenie na Front zaawansowany Zajmijcie 10 prowincji na Froncie zaawansowanym 1
Przycelowanie 50 punktów badań Zniszczcie 50 pojazdów przeciwników na dowolnym Froncie 2

 10. Oferty specjalne

Klany będą miały możliwość inwestowania klanowych punktów sławy w punkty badań po specjalnym, zwiększonym kursie wymiany, przy spełnionych pewnych warunkach: jeśli klan rozegrał w wydarzeniu bitwy w przeciągu ostatnich 5 dni i nigdy nie dokonał inwestycji, otrzyma specjalną ofertę zainwestowania z liczbą punktów badań powiększoną o 50%. Oferta pozostanie dostępna przez 24 godziny i zostanie złożona klanowi raz w ciągu wydarzenia.

11. Przebieg wydarzenia Najemnicy

11.1. Przed rozpoczęciem Najemników wszystkie klany otrzymują 15 punktów badań, które mogą wydać na technologie w laboratorium.

11.2. Pierwszego dnia wydarzenia wszystkie prowincje na Froncie podstawowym mają status startowych. Maksymalna liczba zgłoszeń do inwazji wynosi 16.

11.3. Po zakończeniu bitew inwazyjnych na froncie podstawowym zostaną włączone dynamiczne prowincje startowe. Maksymalna liczba zgłoszeń do tego typu inwazji wynosi 32.

11.4. Drugiego dnia wydarzenia zostaną otwarte dynamiczne aukcje inwazyjne na terytoriach Frontów zaawansowanego i elitarnego.

11.5. Ostatniego dnia wydarzenia (6 lutego), po zakończeniu bitew w turniejach inwazyjnych nowe dynamiczne inwazje i aukcje nie będą tworzone.

11.6. 4 lutego o 8:00 mapa zostanie zamrożona, a wydarzenie się zakończy i rozpocznie się finalne podliczanie wyników wydarzenia Żołnierze fortuny.

11.7. Proces wręczania nagród i otwarcie dostępu do wymiany obligacji na pojazdy rozpocznie się 7 lutego. Uwaga: data przekazania nagród może ulec zmianie.

12. Specjalne kary za niestawienie się na bitwę

12.1 Suma kar jest obliczana na podstawie całkowitej liczby klanowych punktów sławy, wliczając w to złożone, niewygrane oferty.

12.2. Punkty sławy klanu są odejmowane z konta klanu. Dlatego po rozstrzygnięciu aukcji i nałożeniu kar konto klanu może wskazywać ujemną liczbę punktów sławy klanu.

Liczba bitew w okresie rozliczeniowym, w których klan się nie pojawił Maksymalna liczba zgłoszeń do inwazji Punkty Sławy klanu Okres rozliczeniowy
1   6 Kary nie zostaną nałożone 3 dni
2 5 -10%
3 3 -10%
4 1 -10%

13. Nagrody

Nagrody przyznawane w wydarzeniu Najemnicy dzielą się na nagrody osobiste i klanowe, a przyznawane są na podstawie zajętej pozycji w odpowiednich Alejach Sław; dodatkowo wszyscy uczestnicy wydarzenia, którzy zdobyli osobiste punkty sławy, będą mogli je wymienić na bonusy nagrodowe.

Tylko gracze i klany, którzy weszli do Alei Sław, zostaną uwzględnieni podczas obliczania odsetka graczy, którzy otrzymają końcowe nagrody.

Aby trafić do Alei Sławy, gracz lub klan musi rozegrać w wydarzeniu co najmniej 5 bitew.

13.1. Klasyfikacja osobista

13.1.1. Gracze mogą otrzymać obligacje, odznaki oraz medale jako nagrody za miejsce w klasyfikacji osobistej.

13.1.2. Przydział obligacji według klasyfikacji osobistej:

Należy zwrócić uwagę, że sumy obligacji podane poniżej są podane ze współczynnikiem zależnym od miejsca zajmowanego przez klan. W wyniku tego, nagroda może zostać pomnożona nawet do siedmiu razy! 

Od Do Obligacje
1% 1000
2% 950
3% 900
5% 850
10% 800
15% 750
20% 700
25% 600
50% 500
75% 250

13.1.3. Medale z wydarzenia Najemnicy i warunki ich otrzymania

Zwycięzca Najemników Nagroda dla członków klanu, który zajął pierwsze miejsce w Najemnikach Należy być członkiem zwycięskiego klanu na koniec wydarzenia. Należy rozegrać przynajmniej 5 bitew w Najemnikach dla tego klanu od ostatniego podania o przyjęcie do tego klanu.
Najlepsza 10 Najemników Nagroda dla członków klanów, które znalazły się w pierwszej dziesiątce w Najemnikach Należy być członkiem klanu, który znalazł się w pierwszej dziesiątce na końcu wydarzenia. Należy rozegrać przynajmniej 5 bitew w Najemnikach dla tego klanu od ostatniego podania o przyjęcie do tego klanu. Nie jest przyznawana zdobywcom medalu Zwycięzca Najemników
Najlepsza 100 Najemników Nagroda dla członków klanów, które znalazły się w pierwszej setce w Najemnikach Należy być członkiem klanu, który znalazł się w pierwszej setce na końcu wydarzenia. Należy rozegrać przynajmniej 5 bitew w Najemnikach dla tego klanu od ostatniego podania o przyjęcie do tego klanu. Nie jest przyznawana zdobywcom medalu Zwycięzca Najemników i Najlepsza 10 Najemników
Uczestnik Najemników Nagroda pamiątkowa za aktywny udział w wydarzeniu Najemnicy Należy rozegrać przynajmniej 5 bitew w wydarzeniu Najemnicy
Epickie zwycięstwo Nagroda dla członków klanu, który odniósł najwyższą liczbę zwycięstw z rzędu Należy być członkiem klanu, który odniósł najwyższą liczbę zwycięstw z rzędu (na koniec wydarzenia). Należy rozegrać przynajmniej 5 bitew w Najemnikach dla tego klanu od ostatniego podania o przyjęcie do tego klanu.

13.1.4. Odznaki Najemników i warunki ich otrzymania

Legenda mapy globalnej Przyznawana za wyjątkowe osiągnięcia na mapie globalnej 1.   Należy być wśród 1% najlepszych graczy w klasyfikacji osobistej i być członkiem klanu należącego do 1% najlepszych klanów w momencie zakończenia wydarzenia. 2.   Należy rozegrać przynajmniej 50% bitew w Najemnikach dla klanu będącego wśród 1% najlepszych klanów.
Bohater Najemników Przyznawana za ukończenie Najemników wśród najlepszych 10% graczy 1.   Należy być członkiem klanu, który znalazł się wśród 10% najlepszych klanów w momencie zakończenia wydarzenia. 2.   Należy rozegrać przynajmniej 5 bitew w Najemnikach dla tego klanu od ostatniego podania o przyjęcie do tego klanu.

13.2. Bonusy w postaci nagród

13.2.1. Gracze, którzy zdobyli w trakcie wydarzenia osobiste punkty sławy, mogą wymienić je na bonusy osobiste.

13.2.2. Gdy wydarzenie Najemnicy dobiegnie końca, zostanie podana wartość pojazdów-nagród w osobistych punktach sławy. Będzie ona równa liczbie osobistych punktów sławy, którą zdobył gracz na miejscu 10 000. w Alei Sław. Oprócz osobistych punktów sławy, aby otrzymać pojazd-nagrodę będzie wymagane 4000 obligacji.

13.2.3. Wybrany może być jedynie taki pojazd, którego gracz nie posiada w swoim garażu.

13.2.4. Wszystkie pojazdy-nagrody posiadają zestaw personalizujący „Weteran”; jeśli gracz ukończył wśród pierwszych 10% graczy, pojazd będzie wyposażony w styl „Błyskawica”, odpowiadający krajowi wybranego pojazdu.

13.2.5. Opcja wymiany punktów sławy na bonusy nagrodowe będzie obowiązywać do 21 lutego o 8:00, włącznie.

12.2.6 Wszystkie bonusy w postaci nagród będą dostępne w interfejsie mapy globalnej po zakończeniu wydarzenia.

13.3. Klasyfikacja klanów

WAŻNE!

Prosimy pamiętać, że niektóre mechaniki wydarzenia są nieodwracalne i mogą mieć wpływ na postępy klanu w wydarzeniu w przypadku, kiedy oficerowie klanu podejmą niedozwolone działania lub ich konta zostaną skradzione.

Prosimy o poważne potraktowanie kwestii bezpieczeństwa i rozważenie następujących trzech wskazówek przed rozpoczęciem wydarzenia:

 • Dla dowódców klanów: bądźcie ostrożni przy wyborze graczy mających dostęp do uprawnień oficerów i działań na mapie. Dobrym pomysłem jest ograniczenie liczby takich graczy na czas trwania wydarzenia.
 • Nigdy nie przekazujcie swojego konta osobom trzecim – jest to niebezpieczne i narusza zasady gry.
 • Zalecamy zmianę hasła do konta przed rozpoczęciem wydarzenia.

13.3.1. W zależności od miejsca klanu w klasyfikacji klanów, suma obligacji graczy w danym klanie jest mnożona przez następujący współczynnik:

Od Do Współczynnik klanu
0% 1% 7
1% 2% 6,5
2% 3% 6
3% 5% 5,5
5% 10% 5
10% 15% 4
15% 20% 3
20% 25% 2,5
25% 50% 2
50% 100% 1

13.3.2. W ten sposób jeśli gracz znajdzie się wśród 7% najlepszych graczy pod względem osobistych punktów sławy, a jego klan jest wśród 7% najlepszych klanów w tym samym regionie, to gracz otrzyma 800 obligacji (według klasyfikacji osobistej) *5 (współczynnik klanu), czyli 4000 obligacji.

13.3.3. Gracz otrzymuje mnożnik klanu wyłącznie od klanu, do którego należy w chwili zakończenia wydarzenia, jeśli spełniono następujące warunki: stoczono co najmniej 5 bitew w wydarzeniu jako członek tego klanu.

W przeciwieństwie do innych nagród, złoto w grze będzie rozdzielone w oparciu o konkretne miejsce, a nie o odsetek graczy. Całkowita pula nagród wyniesie 8 415 000 szt. złota i zostanie rozdzielona pomiędzy klany według następującego schematu:

Miejsce: Nagroda
1 200 000
2 150 000
3 100 000
4 95 000
5 90 000
6 85 000
7 80 000
8 75 000
9 70 000
10 65 000
11 64 000
12 63 000
13 62 000
14 61 000
15 60 000
16 59 000
17 58 000
18 57 000
19 56 000
20 55 000
21 54 000
22 53 000
23 52 000
24 51 000
25-50 50 000
51-100 40 000
101-200 30 000
201-300 20 000
301-500 10 000

12.4. Najlepsze klany wydarzenia otrzymają zaproszenia do udziału w turnieju klanów, który odbędzie się po wydarzeniu Najemnicy (tylko EU).

14. Aukcja obligacji

Gracze, którzy dostali się do Alei Sław, ale nie znaleźli się wśród 10 000 najlepszych graczy i nie otrzymali przez to możliwości wymiany obligacji na pojazdy, mogą wziąć udział w aukcji obligacji i spróbować wygrać jeden z sześciu pojazdów klanowych (T95/FV4201 Chieftain, М60, VK 72.01, Object 907, 121В, Т95Е6).

14.1. Aukcja rozpoczyna się wraz z otwarciem okna wymiany obligacji na pojazdy 6 lutego (Uwaga: czas rozpoczęcia aukcji może ulec zmianie), a kończy się 21 lutego o 8:00.

14.2. Gracze, którzy dostali się do Alei Sław, ale nie znaleźli się wśród najlepszych 10 000 graczy, mogą złożyć ofertę w wysokości przynajmniej 5000 obligacji. Uwaga – osobiste punkty sławy można wymienić na obligacje i użyć w aukcji.

14.3. Gracz może wycofać swoją ofertę w dowolnym momencie i złożyć inną ofertę.

14.4. Na końcu aukcji 400 graczy, którzy złożyli najwyższe oferty, otrzyma pojazdy wybrane przez siebie w oknie licytacji.

14.5. Jeśli jest kilku graczy, którzy złożyli najniższą wygrywające oferty, to pojazdy otrzymają gracze, którzy złożyli te oferty najwcześniej.

14.6. Złożone oferty, które nie wygrały, zostaną zwrócone graczom, którzy je złożyli.

Sekcja komentarzy
Loading comment form ...