PanzerNews - najlepsze strzały #49

najlepsze strzały #49

Dzisiaj zobaczymy brytyjskiego fana pocisków burzących, magiczny rykoszet, potrójnego „Bombardiera” od M53/M55 i jeszcze siedem ładnych trafień.
Sekcja komentarzy
Loading comment form ...