PanzerNews - NPP: przywracanie pojazdów premium i rzadkich

NPP: przywracanie pojazdów premium i rzadkich

Narzędzie Przywracania Pojazdów (NPP) pozwala graczom przywrócić pojazdy premium i rzadkie, które zostały sprzedane, wliczając pojazdy, które można przywrócić w narzędziu przywracania w grze.

PRZEJDŹ DO TEGO ODNOŚNIKA, aby wysłać zgłoszenie przywrócenia.
 • Pomiędzy sprzedażą pojazdu a jego pojawieniem się w Narzędziu przywracania pojazdów może upłynąć do 24 godzin.
 • Jeśli pojazd jest dostępny w Waszym garażu, Narzędzie Przywracania Pojazdów dla niego nie zadziała.
 • Wszystkie pojazdy, które można przywrócić w narzędziu przywracania w grze, można przywrócić również w Narzędziu Przywracania Pojazdów.
 • Zgłoszenia przywracania pojazdów wysłane przez centrum zgłoszeń zostaną rozpatrzone przez system automatyczny.
 • Upewnijcie się, że macie wolne miejsce w garażu i wystarczającą liczbę kredytów (zob. poniżej).
 • Pojazdów odebranych przez Wsparcie Gracza, pojazdów wypożyczanych ani żadnych pojazdów innych niż premium nie można przywrócić.

Warunki

 • W każdym zgłoszeniu NPP można przywrócić tylko jeden (1) pojazd.
 • Podczas przywracania koszt odkupienia w kredytach jest równy cenie sprzedaży plus 10% opłaty. Dodatkowe informacje TUTAJ.
 • Przywrócenia pojazdów premium i rzadkich są nieograniczone.
 • Wszystkie pojazdy zostaną przywrócone bez kamuflażu i z załogą wyszkoloną w 50%.
 • Każde przywrócenie pojazdu wymaga jednego (1) wolnego miejsca w garażu.

Tabela kosztów przywracania

Pojazd premium lub rzadki można przywrócić, używając narzędzia przywracania w grze lub Narzędzia Przywracania Pojazdów (NPP).

Podczas przywracania koszt odkupienia w kredytach jest równy wartości sprzedaży plus 10% opłaty.

Wszystkie ceny są orientacyjne. Mogą mieć na nie wpływ zniżki i promocje.

Sekcja komentarzy
Loading comment form ...