PanzerNews - odpalanie StuGa III, Pantery i Tygrysa II

odpalanie StuGa III, Pantery i Tygrysa II

Na rozruch z rana: odpalanie maszyn podczas trwania Militracks 2018 (Tygrys II) i 2019. ź: wykop.pl
Sekcja komentarzy
Loading comment form ...