PanzerNews - Piaskownica 2021: połączony test pocisków OB i artylerii, cz.II

Piaskownica 2021: połączony test pocisków OB i artylerii, cz.II

Aktualizacja do poprzedniego newsa.

[Aktualizacja 26/03] Na serwer Piaskownicy została dodana nowa misja. Ukończcie bitwę wśród 12 najlepszych graczy w drużynie pod względem bazowych PD, by zdobyć dodatkowe 2 żetony. Misję przeznaczone są tylko dla czołgów średnich i ciężkich VIII poziomu i można je wypełnić 10 razy na konto. Misja dostępna jest od 26 marca od godziny 16:00 aż do zamknięcia serwera Piaskownicy.

Przede wszystkim chcielibyśmy wyrazić naszą wdzięczność wszystkim zaangażowanym i oddanym grze graczom, którzy wzięli udział w testach przeprojektowanych pocisków OB i złożonych zmian w pojazdach i artylerii. Dziękujemy za zainteresowanie, zaangażowanie, komentarze i opinie. Wykonaliście świetną robotę i bardzo to doceniamy!

Ale teraz musimy się przygotować na określenie formatu, w jakim przerobione pociski OB oraz zmiany w pojazdach i działach samobieżnych zostaną dodane do gry. Wchodzimy w ostatnią fazę i uruchamiamy najważniejszy, łączony test przedpremierowy. Na tym etapie wszystkie nasze poprzednie propozycje zostaną zebrane i przybiorą niemal ostateczną formę. Dowódcy, to rozstrzygający moment - liczymy na Wasze wsparcie i zaangażowanie!

Piaskownica połączony test: przerobione pociski OB oraz zmiany w pojazdach i działach samobieżnych

23 marca, 14:00 CET (UTC+1) do 29 marca, 11:00 CET (UTC+2)

TEST!

Jeśli pod koniec naszego połączonego testu dojdziemy do wniosku, że zmiany mogą zostać wprowadzone do gry, będziecie mogli je prawdopodobnie zobaczyć w okolicach maja podczas testu publicznego. Zostaną dodane równocześnie w ramach jednej aktualizacji. Teraz macie szansę, aby wpłynąć na sposób, w jaki nowa mechanika zaistnieje w grze!

Zgodnie ze zwyczajem, wszyscy aktywni uczestnicy testu otrzymają cenne nagrody w dowód naszej wdzięczności za ich wkład. Więcej na ten temat poniżej.

Rebalans pocisków OB: Pora na ostateczny test!

Po przeanalizowaniu ankiet graczy z dwóch poprzednich testów, możemy śmiało stwierdzić, że obie iteracje Piaskownicy dały dobre wyniki. Potwierdzają to również nasze statystyki: na przykład po przetestowaniu przerobionych pocisków OB, ponad 70% recenzji graczy, którzy grali na serwerze Piaskownicy, było pozytywnych. Trudno o jednoznaczne zdefiniowanie uczestnika testu. Wielu z nich grało w pojazdach nie używających amunicji OB, w tym w popularnych czołgach ciężkich. Gracze z tej grupy zadali kilka ważnych pytań nie tylko o nową mechanikę, ale także osiągi poszczególnych pojazdów. Postaramy się teraz odpowiedzieć na te najczęściej zadawane.

UWAGA

Dane z testów w Piaskownicy dostarczają nam ogólny wgląd w osiągi pojazdów. Dlatego też widzimy, że nowa mechanika nie sprawia poważnych problemów, co nie znaczy, że jest pozbawiona błędów lub że przejście na nowy system będzie idealne pod względem równowagi gry. Jeśli zmiany wejdą na serwer główny, będziemy nadal aktywnie monitorować skuteczność pojazdów, w tym pojazdów wymienionych poniżej. W nadchodzących testach nie będzie przeprojektowanego systemu załogi 2.0 - nadal nad nim pracujemy po tym i analizujemy Wasze informacje zwrotne. Żadne parametry, charakterystyki pocisków, ani liczbowe wartości w teście nie są ostateczne. Nadal będziemy nadal nad nimi pracować w oparciu o wyniki testów i Wasze sugestie.

Statystyczna skuteczność pojazdów używających pocisków OB jako amunicji standardowej

Szereg negatywnych opinii w czasie testu dotyczył skuteczności określonych pojazdów. Niektórzy gracze informowali na forach i w ankietach, że jakość rozgrywki w pojazdach używających OB jako pocisków standardowych pogorszyła się. Co na ten temat mówią statystyki z Piaskownicy? Podzielamy tę uzasadnioną obawę i aby to zweryfikować, wzięliśmy dane testowe dotyczące najpopularniejszych czołgów OB (Type 5 Heavy, FV4005/FV215b (183), KV-2/KV-2 (R), Sheridan, T49) i dokładnie przeanalizowaliśmy ich efektywność w Piaskownicy. Przyjrzyjmy się bliżej każdemu z tych pojazdów.

Type 5 Heavy

Średnia wartość uszkodzeń zadanych przez standardowy pocisk OB tego czołgu nieco spadła, podczas gdy uszkodzenia spowodowane jego alternatywnymi pociskami OB nieznacznie wzrosły. Statystyki pokazują, że uszkodzenia Type 5 uległy nowemu podziałowi: ​​pojazd zadał mniej nieprzebijających uszkodzeń na strzał, ale jednocześnie zanotował więcej trafień z penetracją. Jeśli weźmiemy pod uwagę oba typy pocisków OB - standardowe i alternatywne - łącznie, średnie uszkodzenia pozostały bez zmian. Nie nastąpiły w tym obszarze żadne istotne zmiany. Za sprawą nowych mechanik żywotność tego groźnego lecz nie najszybszego czołgu wzrosła. Chociaż trafienie w słaby punkt nadal przychodzi dla Type 5 Heavy z trudem, jest on teraz w stanie oddać więcej strzałów i częściej przebijać pociskami OB, podobnie jak inne pojazdy. To skutecznie przyczyniło się do niewielkiego wzrostu liczby uszkodzeń powodowanych przez pociski alternatywne. Ogólnie rzecz biorąc, skuteczność bojowa pojazdu pozostała taka sama. Obecny stan nie przedstawia uzasadnionych przesłanek do rebalansowania tego pojazdu.

FV4005

Średnie uszkodzenia zadane przez standardowe pociski OB tego pojazdu pozostały właściwie takie same, ale średnie uszkodzenia na strzał alternatywnymi pociskami OB nieznacznie wzrosły. Wyższa wartość penetracji tych drugich skutkowała większą liczbą przebić. Pomimo małego spadku żywotności, ogólne osiągi bojowe v pozostały takie same, co również wskazuje na brak podstaw do naglących zmian w charakterystykach pojazdu.

Sheridan oraz T49

Za sprawą dobrej dynamiki i możliwości lepszego wykorzystania potencjału nowych pocisków OB pojazdy te odznaczają się teraz znacznym wzrostem liczby penetracji zarówno standardowymi, jak i alternatywnymi pociskami OB. Jednak uszkodzenia strzałów bez przebicia naturalnie się zmniejszyły, podobnie jak w przypadku innych czołgów. Średnie uszkodzenia na strzał pojazdów wzrosły, ale jednocześnie ich żywotność nieznacznie się pogorszyła. Ogólnie rzecz biorąc, skuteczność bojowa tych dwóch czołgów również nie uległa istotnej zmianie.

KV-2/KV-2 (R)

Statystyki wykazały niewielki spadek uszkodzeń strzałów bez przebicia dla tych czołgów. Można zaobserwować ogólny spadek średnich uszkodzeń na strzał, ale mniejszy niż w przypadku innych pojazdów. Podobnie jak Type 5 Heavy, KV-2 cieszy się teraz lepszą przeżywalnością w bitwie. W rezultacie czołgi te są w stanie oddać więcej strzałów na bitwę, co rekompensuje zmniejszenie obrażeń przy strzałach bez przebicia. Podsumowując, ich średnie wartości uszkodzeń pozostają w dużej mierze takie same.

Panhard EBR 105

Panhard EBR 105 zadaje teraz więcej uszkodzeń pociskami OB na strzał, ale również otrzymuje więcej obrażeń od tego typu pocisków. Żywotność tego kołowca pogorszyła się, ale jest to w dużej mierze spowodowane ogólnym charakterem bitew w Piaskownicy, a nie wyłącznie specyfiką nowej mechaniki pocisków OB. Ogólna skuteczność bojowa Panhard EBR 105 również nie uległa znaczącej zmianie.

Jeśli nowa mechanika zostanie wprowadzona do gry, czy pojazdy z dobrymi kątami opuszczenia/podniesienia działa i wytrzymałymi wieżami uzyskają przewagę?

Jest to kolejna rozpowszechniona wśród graczy opinia. Niektórzy czołgiści sugerowali, że nowa mechanika pogorszy osiągi lekko opancerzonych pojazdów, podczas gdy te z mocnymi wieżami i dobrymi kątami opuszczenia/podniesienia działa zdobędą przewagę. Walcząc z przeciwnikiem będącym w pozycji osłaniającej kadłub, mogliście przynajmniej uszkodzić go pociskami OB, co będzie znacznie trudniejsze w ramach nowej mechaniki. Posłużmy się przykładem czołgu Super Conqueror - dobrze znanym czołgiem ciężkim z solidną wieżą i kątami opuszczenia/podniesienia działa do –10°. Na głównym serwerze trafienia pociskami OB stanowią 11% sumy trafień otrzymanych przez ten czołg. Rzeczywiście, zmiana mechaniki uszkodzeń OB może wpłynąć na wynik konkretnej bitwy, w której ten pojazd będzie wykorzystywał teren. Uwzględniając jednak ogólny wpływ na balans gry, nie wpłynie to znacząco na efektywność pojazdu. Bez względu na to, jak bardzo zmieni się potencjał uszkodzeń od pocisków OB dla Super Conqueror, nie wpłynie to w żaden znaczący sposób na rozgrywkę tym pojazdem, ani na jego skuteczność bojową. Ostatecznie będzie to marginalne zjawisko w statystykach uszkodzeń otrzymanych tego czołgu, a nie przekonujący argument za potencjalnymi zmianami. Dlatego, podobnie jak w przypadku czołgów używających amunicji OB, nie istnieje potrzeba wprowadzania zmian w charakterystykach Super Conqueror ani innych podobnych pojazdów.

Dlaczego inne typy pocisków niż OB były dozwolone podczas testów na serwerze Piaskownicy?

Podczas testu ważne było, abyśmy mogli zobaczyć, jak dany czołg będzie oddziaływać z określonym typem pocisków (OB), przy pominięciu innych czynników. Nie skupialiśmy się na charakterystykach czy blokowanych uszkodzeniach konkretnych pojazdów, ani ich żywotności, statystykach zwycięstw konkretnego gracza itp. Zamiast tego poddawaliśmy ocenie skuteczność nowej mechaniki i ogólne oddziaływanie pojazdów z przeprojektowanymi pociskami OB - penetrację ekranu, zmianę zachowania uszkodzeń od OB itp. Chcieliśmy, by gracze sami decydowali, których pocisków użyć w jakich sytuacjach, tak aby testy były możliwie jak najbardziej zbliżone do rzeczywistych warunków rozgrywek. Z tego też powodu nie ograniczyliśmy wyboru amunicji, nie zmniejszyliśmy ilości amunicji pojazdów ani nie wprowadziliśmy sztucznych zmian do warunków na polu bitwy.

Dlaczego w teście nie było T95/FV4201 Chieftain, Object 279 oraz innych rzadkich pojazdów?

Wymienione pojazdy rzeczywiście należą do rzadkich oraz bardzo pożądanych przez niemal każdego dowódcę, a ich dostępność w grze jest ograniczona. Nie chcemy, aby punkt ciężkości testu przeniósł się z badania nowych mechanizmów na naukę unikalnych stylów rozgrywki tymi rzadkościami, dlatego nie dodaliśmy ich do testu. W nadchodzącej Piaskownicy również zbraknie tych pojazdów.
UWAGA W ramach podsumowania możemy potwierdzić, że statystyki z Piaskownicy ani nie ujawniły żadnych poważnych błędów w mechanice, ani nie wykazały żadnych poważnych zmian w skuteczności pojazdów. Dlatego nie ma potrzeby wprowadzania zmian do nowej mechaniki czy charakterystyk pojazdów, ponieważ test wykazał, że wszystko działa poprawnie w obecnym formacie.
Przyglądaliśmy się wynikom poprzedniego testu i planujemy uruchomić ostatnią iterację, w której zbadamy, jak nowa mechanika sprawia się w jednym ekosystemie ze zmianami artyleryjskimi. Jednocześnie będziemy przeprowadzać supertest pojazdów z amunicją OB, aby dokładniej przeanalizować efektywność bojową tych pojazdów. Jeśli zajdzie taka potrzeba, wybiórczo poprawimy parametry tych pojazdów w oparciu o wyniki supertestów, ale nie zachodzi potrzeba, żeby to zrobić przed kolejnym testem w Piaskownicy.

Zmiany w czołgach i artylerii w nadchodzącym teście

Większość z Was pozytywnie przyjęła złożone zmiany, które przetestowaliśmy na serwerze Piaskownicy, a te dobre wrażenia były niezależne od tego, czy graliście działami samobieżnymi, czy innymi pojazdami. Najgorętszym tematem dyskusji były zmiany w pociskach artylerii i ich charakterystykach, a także skuteczność określonych dział samobieżnych i mechanika wykrywania dźwiękiem.

Zmiany dla dział samobieżnych

 • Wstępne statystyki pokazują, że pomysł wprowadzenia trzech rodzajów pocisków oferujących różne taktyki się sprawdza i gracze w działach samobieżnych używali lub nauczyli się używać wszystkich trzech typów.
DZIAŁO SAMOBIEŻNE STANDARDOWE POCISKI, % POCISKI ALTERNATYWNE, % POCISKI TAKTYCZNE, %
Object 261 45 36 19
G.W. E 100 49 37 14
T92 HMC 42 46 12
Bat.-Châtillon 155 58 46 35 19
Conqueror Gun Carriage 48 40 12
 • Wszystkie rodzaje pocisków były popularne i aktywnie używane. Według wstępnych szacunków, to zmniejszyło czas ogłuszenia w bitwach o 60-65%*. Szczegółowe wyniki dla konkretnych pojazdów znajdują się w poniższej tabeli.
POJAZD CZAS TRWANIA OGŁUSZENIA W AKTUALIZACJI 1.12, W SEKUNDACH CZAS TRWANIA OGŁUSZENIA W TEŚCIE REBALANSU DZIAŁ SAMOBIEŻNYCH W PIASKOWNICY 2021, W SEKUNDACH
Maus 22,8 5,9
T110E5 18,3 5,6
TVP T 50/51 8,8 3,0
STB-1 13,6 4,3
T-100 LT 6,9 2,2
*To średnie wartości dla wszystkich pojazdów, nie tylko tych z tabeli. Bitwy w Piaskownicy są nieco szybsze, co także miało na nie wpływ.
 
 • Średnie uszkodzenia na bitwę pozostały niemal bez zmian. Podczas obliczania uszkodzeń bierzemy pod uwagę fakt, że bitwy w Piaskownicy odbywają się nieco szybciej niż na serwerze głównym, zatem artyleria nie miała czasu, by pokazać swój pełen potencjał. Narzędzia używane do przeciwdziałania działom samobieżnym także zagrały tu pewną rolę.

Przeciwdziałanie działom samobieżnym

 • Z Waszych informacji zwrotnych i wyników ankiety wynika, że sugerowane przez nas narzędzia do przeciwdziałania artylerii zostały zaaprobowane przez większość członków społeczności. Ocena skuteczności tych zmian wymaga więcej czasu niż 7 dni testów w Piaskownicy.
 • Zmodyfikowany atut Intuicja zyskał najwięcej poparcia, nie tylko wśród graczy artylerią. Z naszych danych wynika, że zaczęliście zmieniać rodzaje pocisków o wiele częściej, szczególnie grając działami samobieżnymi.
 • Wykrywanie dźwiękiem stało się tematem spornym ze względu na swoją nową i nietypowa mechanikę, która wymaga czasu, aby się do niej przyzwyczaić w bitwach. Musicie dać sobie czas, aby używać jej w świadomy i efektywny sposób. Jednak z Waszych uwag wynika, że ta mechanika miała wpływ na wysokość uszkodzeń od strzałów artyleryjskich, a jej zamysł zyskał ogólne poparcie.
 • Jaśniejsze smugi pocisków także zostały dobrze przyjęte. Według Waszych informacji zwrotnych pomogły wam one lepiej określić kierunek ognia artyleryjskiego i użyć tej wiedzy, by zaplanować dalsze ruchy. Jednocześnie nie wykryliśmy żadnych zmian w zachowaniu artylerii i nie odnotowaliśmy wzrostu skuteczności ostrzału przeciwartyleryjskiego.
Biorąc pod uwagę wszystkie powyższe wnioski, na początku finałowej iteracji postanowiliśmy wprowadzić następujące zmiany:
 • Standardowe pociski są zaprojektowane tak, aby wspierać sojuszników i odpierać grupy wrogich pojazdów dzięki ich połączonym możliwościom ogłuszania i uszkadzania. Podczas pierwszej iteracji Piaskownicy wykazały one skuteczność w zadawaniu uszkodzeń podobną do tej u alternatywnych pocisków. Aby podkreślić taktyczny aspekt standardowych pocisków, w porównaniu do alternatywnych, nieco zmniejszymy wysokość ich uszkodzeń w przypadku niektórych dział samobieżnych.
DZIAŁO SAMOBIEŻNE USZKODZENIA WYWOŁANE POCISKAMI STANDARDOWYMI W PIASKOWNICY: REBALANS ARTYLERII, PW USZKODZENIA WYWOŁANE POCISKAMI STANDARDOWYMI W PIASKOWNICY: POŁĄCZONY TEST POCISKÓW OB I ARTYLERII, PW
Object 261 810 800
G.W. E 100 990 900
T92 HMC 1170 1100
Bat.-Châtillon 155 58 680 680
Conqueror Gun Carriage 1080 1000
 • Na popularność pocisków alternatywnych wpłynęła ich trajektoria lotu. Nie mieliście wielu odpowiednich okazji, by użyć tych pocisków, nawet w sprzyjających temu warunkach. Aby temu zaradzić, przybliżymy ich trajektorię do tej u standardowych pocisków i zmniejszymy ich prędkość, bez zmieniania ich skuteczności na strzał. Wyniki testów pokazały, że ten rodzaj pocisków wykazuje różne stopnie efektywności, zależnie od różnych dział samobieżnych. Aby ją wyrównać dla tego typu pocisków, zostaną one nieznacznie zmodyfikowane (±5%) pod względem uszkodzeń, a ich siła przebicia zostanie zmniejszona o około 17%.
DZIAŁO SAMOBIEŻNE PRĘDKOŚĆ ALTERNATYWNYCH POCISKÓW W PIASKOWNICY: TEST REBALANSU ARTYLERII, M/S PRĘDKOŚĆ ALTERNATYWNYCH POCISKÓW W PIASKOWNICY: POŁĄCZONY TEST POCISKÓW OB I ARTYLERII, M/S
Object 261 612 546
G.W. E 100 522 465
T92 HMC 552 492
Bat.-Châtillon 155 58 588 524
Conqueror Gun Carriage 432 385
 • Taktyczne pociski PP wykazały mniejszą skuteczność od oczekiwanej, nawet podczas poprawnego użycia, co odnotowano zarówno w statystykach, jak i Waszych informacjach zwrotnych. Głównym tego powodem jest ich płaska trajektoria i niewystarczające uszkodzenia przy przebiciu pancerza. Chcemy, by były one używane rzadko i sytuacyjnie, ale też, by ich poprawne użycie przynosiło lepsze efekty. W tym celu planujemy zwiększyć ich uszkodzenia o około 10% w porównaniu z poprzednią Piaskownicą. Co więcej, ich trajektoria zostanie ulepszona, ale ich prędkość się zmniejszy.
DZIAŁO SAMOBIEŻNE USZKODZENIA OD TAKTYCZNYCH POCISKÓW PP W PIASKOWNICY: TEST REBALANSU ARTYLERII, PW USZKODZENIA OD TAKTYCZNYCH POCISKÓW PP W PIASKOWNICY: POŁĄCZONY TEST POCISKÓW OB I ARTYLERII, PW
Object 261 470 520
G.W. E 100 525 570
T92 HMC 580 650
Bat.-Châtillon 155 58 415 450
Conqueror Gun Carriage 565 620

Wasze uczestnictwo jest teraz ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej, więc koniecznie przetestujcie zmiany i wypełnijcie ankiety! Im więcej graczy dołączy do testu i podzieli się swoimi uwagami, tym większa jest nasza szansa na sukces. Doceniamy Wasz czas i poświęcenie, dlatego wszyscy aktywni uczestnicy testów będą mogli zdobyć nagrody, w tym 4 unikalne naklejki oraz specjalny styl 2D nawiązujący do Piaskownicy.

Nagrody za uczestnictwo w teście

Podczas testów będziecie mieli dostęp do łańcucha 5 prostych misji dziennych. Za ukończenie każdej z misji otrzymacie w nagrodę 2 żetony. Gdy wypełnicie wszystkie 5 misji, 6., finałowa misja w łańcuchu zostanie dla Was odblokowana. Aby ją ukończyć wystarczy rozegrać jedną bitwę, która da Wam w nagrodę 20 żetonów. Możecie ukończyć cały łańcuch misji trzykrotnie podczas testu. Nagrody za ukończone misje zostaną ze sobą zsumowane, jeśli spełniono wszystkie warunki i ograniczenia.

Grajcie CL/CŚ/CC/NC VI poziomu Warunek:
 • Rozegrać 2 bitwy
 • Być w swojej drużynie wśród pierwszych 10 graczy pod względem zdobytego doświadczenia
Ograniczenia:
 • Raz na dzień
 • 3 razy na konto
 • Wyłącznie czołgi średnie, lekkie, ciężkie i niszczyciele czołgów VI poziomu
 • Bitwy losowe
Nagroda:
 •  2 żetony
Grajcie CL/CŚ/CC/NC VII poziomu Warunek:
 • Rozegrać 2 bitwy
 • Być w swojej drużynie wśród pierwszych 10 graczy pod względem zdobytego doświadczenia
Ograniczenia:
 • Raz na dzień
 • 3 razy na konto
 • Wyłącznie czołgi średnie, lekkie, ciężkie i niszczyciele czołgów VII poziomu
 • Bitwy losowe
Nagroda:
 •  2 żetony
Grajcie CL/CŚ/CC/NC VIII poziomu Warunek:
 • Rozegrać 2 bitwy
 • Być w swojej drużynie wśród pierwszych 10 graczy pod względem zdobytego doświadczenia
Ograniczenia:
 • Raz na dzień
 • 3 razy na konto
 • Wyłącznie czołgi średnie, lekkie, ciężkie i niszczyciele czołgów VIII poziomu
 • Bitwy losowe
Nagroda:
 •  2 żetony
Grajcie CL/CŚ/CC/NC IX poziomu Warunek:
 • Rozegrać 2 bitwy
 • Być w swojej drużynie wśród pierwszych 10 graczy pod względem zdobytego doświadczenia
Ograniczenia:
 • Raz na dzień
 • 3 razy na konto
 • Wyłącznie czołgi średnie, lekkie, ciężkie i niszczyciele czołgów IX poziomu
 • Bitwy losowe
Nagroda:
 •  2 żetony
Grajcie CL/CŚ/CC/NC X poziomu Warunek:
 • Rozegrać 2 bitwy
 • Być w swojej drużynie wśród pierwszych 10 graczy pod względem zdobytego doświadczenia
Ograniczenia:
 • Raz na dzień
 • 3 razy na konto
 • Wyłącznie czołgi średnie, lekkie, ciężkie i niszczyciele czołgów IX poziomu
 • Bitwy losowe
Nagroda:
 •  2 żetony
Ostateczna misja dla CL/CŚ/CC/NC Warunek:
 • Ukończyć misje dla CL/CŚ/CC/NC, poziom VI-X
 • Rozegrać bitwę
Ograniczenia:
 • Raz na dzień
 • 3 razy na konto
 • Bitwy losowe
Nagroda:
 •  20 żetonów

Żetony zostaną przesłane na serwery główne po zakończeniu testu. Wszystkie niewykorzystane żetony zostaną zrekompensowane po kursie 10 000 kredytów za żeton.

*Niniejsze infografiki pokazują nagrody za jeden etap testu.

Jak wziąć udział

W teście mogą uczestniczyć wszyscy gracze!

 • Pobierzcie program uruchamiający Piaskownicy.
 • Zainstalujcie klienta Piaskownicy, uruchomiając pobrany plik. Jeżeli uruchomiliście Game Center po raz pierwszy, będziecie musieli autoryzować i restartować pobrany plik instalacyjny.
 • Poczekajcie, aż klient Piaskownicy zostanie pobrany i zainstalowany.
 • Otwórzcie zakładkę World of Tanks, wybierzcie Piaskownica World of Tanks i kliknijcie Graj.

Dowódcy, czas na końcowy wysiłek! Dołączcie do końcowego testu i podzielcie się swoimi uwagami odnośnie proponowanych zmian. Wasze opinie są bardzo ważne!

ź: WoT
Sekcja komentarzy
Loading comment form ...