PanzerNews - piaskownica: aktualizacja

piaskownica: aktualizacja

Można aktualizować klienta piaskownicy, do pobrania +20GB; prawdopodobnie dzisiejszy patch ma związek z testowaniem globalnego rebalansu, więcej informacji wkrótce.

Kod WGC do pobrania piaskownicy: WOT.SB.PRODUCTION@https://wgus-wotru.wargaming.net
Sekcja komentarzy
Loading comment form ...