PanzerNews - piaskownica: aktualizacja

piaskownica: aktualizacja

Można aktualizować klienta piaskownicy. Aktualizacja wprowadza zmiany do wyposażenia 2.0. Otwarcie serwerów jutro, 25 czerwca, 16:00 CEST. Do pobrania:
  • Klient SD: 186,21 MB (rozmiar do instalacji na komputerze: 265,51 MB)
  • Klient HD: 186,21 MB (rozmiar do instalacji na komputerze: 265,51 MB)
Kod WGC do pobrania piaskownicy: WOT.SB.PRODUCTION@https://wgus-wotru.wargaming.net 9H9HLGCN3SI ź: WoT Express  
Sekcja komentarzy
Loading comment form ...