PanzerNews - piaskownica: rebalansowanie dział SPG i ich pocisków

piaskownica: rebalansowanie dział SPG i ich pocisków

Dowódcy! Serwer Piaskownicy zostanie uruchomiony 25 listopada, w celu kontynuacji testowania globalnego rebalansowania pocisków i pozostanie aktywny do 9 grudnia.

0 W poprzednich iteracjach ocenialiśmy zmiany dla wszystkich typów pocisków we wszystkich pojazdach poza działami samobieżnymi Czas ruszyć dalej; w nadchodzącej wersji zachowamy wszystkie zmiany z poprzednich iteracji. Możecie o nich poczytać tutaj, tutaj i tu. Jednak ten test będzie dotyczył dział samobieżnych, czyli następnego ważnego elementu gry, który pozostał niezmieniony podczas poprzednich iteracji.

Dziękujemy wszystkim, którzy uczestniczyli w poprzednich testach. Dane i uwagi, które od Was otrzymaliśmy są niezwykle cenne.

Nowa iteracja testu obejmie zmiany w działach samobieżnych.

W tej iteracji Piaskownicy nie zmienimy parametrów ekonomicznych, misji osobistych, ani wyświetlania statystyk graczy. Tym zajmiemy się po zakończeniu prac nad rebalansowaniem pocisków.

Nasz plan testu W warunkach, które były testowane poprzednio w Piaskownicy, parametry dział samobieżnych nie miały żadnego znaczenia. Rezultaty poprzednich testów to potwierdzają. Zatem potrzebujemy tych zmian. Główne cele tych zmian to:

 • Dostosowanie tego typu pojazdów w kontekście globalnego zrebalansowania pocisków. Po wprowadzeniu zmian we wszystkich pojazdach oprócz dział samobieżnych, parametry tych ostatnich straciły zupełnie znaczenie, co stworzyło potrzebę zrebalansowania.
 • Urozmaicenie rozgrywki pojazdami tego typu. Obecne typy pocisków dział samobieżnych praktycznie się duplikują, co sprawia, że nie oferują zróżnicowanych taktycznych możliwości przy wyborze między nimi. Chcemy zaradzić tej sytuacji.
 • Skrócenie całkowitego czasu ogłuszenia.
 • Zmniejszenie uszkodzeń zadanych przez działa samobieżne.

Planowane zmiany dla dział samobieżnych01Aby osiągnąć założone cele, działa samobieżne muszą zostać zrebalansowane. W teście pojawią się trzy typy pocisków, a wszystkie zmiany będą testowane na działach samobieżnych poziomów VI i wyższych. Każdy typ pocisku będzie miał swoje przeznaczenie: ogłuszenie, wysokie uszkodzenia lub silna penetracja.

 • Standardowe pociski: Pociski OB, które ogłuszają i powodują relatywnie małą liczbę uszkodzeń. Wartości uszkodzeń są pobierane z serwera zwykłego. Nie uwzględnia on zwiększonej puli PW pojazdów na serwerze Piaskownicy. Oznacza to, że pod względem odsetku całkowitej liczby puli PW, takie pociski powodują mniej uszkodzeń.
 • Pociski specjalne: Pociski OB, które zadają zwiększone obrażenia na strzał w porównaniu do pocisków standardowych, ale bez efektu ogłuszenia. Odznaczają się wyższą penetracją i dużym promieniem rażenia. Wartość nominalnego uszkodzenia na strzał jest zwiększona o około 15% w porównaniu z pociskami zwykłymi. Odsetek uszkodzeń zadanych takimi pociskami jest w założeniu taki sam jak odsetek zadawany przez działa samobieżne na serwerze zwykłym.
 • Pociski alternatywne: Pociski te odznaczają się wyższą wartością penetracji i znacząco niższymi, ale możliwymi do przewidzenia, uszkodzeniami w razie penetracji. Ogólnie rzecz biorąc, będą zachowywać się jak pociski przeciwpancerne, ale nieznaczna ich część może być pociskami akumulacyjnymi. Te pociski nie ogłuszają.
Tym razem poddajemy ewaluacji statystyczne rezultaty zmian, jak i Wasze opinie odnośnie rebalansowania dział samobieżnych, które zasugerowaliśmy w tej iteracji. Tym samym, Wasze opinie będą dla nas niezwykle istotne. Dlatego zależy nam, abyście zagrali i osobiście ocenili pomysł rebalansowania, biorąc pod uwagę wszystkie zmiany, które są testowane na serwerze Piaskownicy.

Nasze oczekiwania Chcemy aby gracze mieli wybór. W zależności od sytuacji na polu bitwy, gracze powinni wybierać pomiędzy możliwością ogłuszania przeciwników, zadania większych obrażeń lub spenetrowaniem pancerza. Możliwość wyboru pomiędzy pociskiem powodującym niższe uszkodzenia, ale ogłuszającym, a pociskiem, który powoduje więcej uszkodzeń bez możliwości ogłuszenia, powinna łącznie zmniejszyć oba parametry: ogłuszenie i uszkodzenia. Efektywność gracza używającego dział samobieżnych będzie bezpośrednio zależeć od umiejętności wyboru typu pocisku, który najlepiej opowiadałaby obecnej sytuacji w grze.

02
W skrócie: Uszkodzenia zadane przez działa samobieżne powinny się zmniejszyć lub pozostać na obecnym poziomie, a całkowity czas ogłuszenia powinien ulec znacznemu obniżeniu.

Dodatkowe cechy zrebalansowanych dział samobieżnych

 • Pociski przeznaczone dla dział samobieżnych zostaną zrebalansowane począwszy od poziomu VI w górę.
 • Jeżeli działo tych jednostek nie znajduje się na pojeździe powyżej poziomu V lub gdy działo nie posiada standardowych pocisków ogłuszających OB, nie ono będzie zrebalansowane (nie zostaną dodane żadne pociski).
 • W przypadku gdy działo samobieżne użyje specjalnego pocisku OB, traci on efekt ogłuszenia.
 • Wszystkie pozostałe parametry takich pocisków pozostają bez zmian, ale równocześnie średnia wartość zadanych uszkodzeń na strzał wzrośnie o około 15% w porównaniu do wartości uszkodzeń na strzał pocisku standardowego. Innymi słowy, specjalny pocisk OB zostanie włączony w nowy koncept (nie będzie już ogłuszał i otrzymuje zwiększone obrażenia na strzał).
 • Specjalna amunicja dział samobieżnych premium jest reprezentowana przez pociski kumulacyjne (dla 105 leFH18B2) oraz pociski przeciwpancerne (dla Sexton I). Parametry tych pocisków nie ulegną zmianie.
Pozostałe parametry pocisków (wartość penetracji, promień rażenia, prędkość pocisku) nie ulegną zmianie. Działa samobieżne utrzymają obecną mechanikę zadawania uszkodzeń pociskami OB.

Chcemy utrzymać obecną mechanikę pocisków OB dla dział samobieżnych w tej iteracji Piaskownicy. Dlaczego? Testowanie pocisków OB dla innych typów pojazdów jest ciągle w toku i zmiana tych parametrów dla dział samobieżnych z pewnością wpłynie na cały etap testowania z powodu znaczącej różnicy pomiędzy pociskami OB dział samobieżnych, a tymi używanymi w innych typach pojazdów.

Naszym celem jest sprawdzenie jak zróżnicowanie typów pocisków wpłynie na statystyki dział samobieżnych bez zmieniania mechaniki ich pocisków OB. Zakładamy, że taka zmiana nie mogła by zostać zastosowana wraz z istniejącymi zmianami wprowadzonymi do pozostałych pojazdów. Promień rażenia pocisków OB używanych przez działa samobieżne jest znacznie wyższy, więc nie skupiamy się na uszkodzeniach zadawanych tymi pociskami.

Zatem na tym etapie testowania nowa mechanika pocisków OB dla dział samobieżnych nie byłaby właściwa. Niemniej jednak, niewykluczone jest, że zostanie ona zastosowana dla dział samobieżnych, ale będzie wymagała dalszych testów w przyszłości.

Format testu Testy przeprowadzone zostaną na oddzielnym serwerze Piaskownicy. W teście mogą uczestniczyć wszyscy gracze. Wszystko co należy zrobić to pobrać klienta testu używając tego linku lub korzystając z platformy WGC.

Serwer będzie odznaczał się przyśpieszonymi postępami i specjalnymi misjami, które jeszcze bardziej ułatwią Wam pięcie się w górę drzewa technologicznego.

Ostatni etap rebalansowania pocisków zostanie przetestowany, kiedy ocenimy te skomplikowane zmiany, z uwzględnieniem wszystkich typów pojazdów Wasz wkład i opinie będą szczególnie ważne dla przyszłości WoT. Prosimy o pobranie klienta i osobiste wypróbowanie poprawionych charakterystyk pojazdów, szczególnie zrebalansowanych dział samobieżnych. Ciekawi jesteśmy też Waszych opinii odnośnie nowego interfejsu okna wyników bitwy.

Wyniki bitwy Przeprojektowane okno wyników bitwy także będzie dostępne na serwerze Piaskownicy.

Lista zmian

 • Wyniki bitew wyświetlane są w trybie pełnoekranowym.
 • Zakładka wyniku indywidualnego została przemianowana na wyniki bitwy. Dodano też sekcję wyniku indywidualnego. Ta sekcja zawiera łączną wartość następujących parametrów:
  • Uszkodzenia zadane z Twoją pomocą
  • Zadane uszkodzenia
  • Uszkodzenia zablokowane przez pancerz
  • Zniszczone pojazdy przeciwnika
 • Sekcja skuteczności bojowej została przeniesiona z zakładki wyniku indywidualnego do zakładki wyniku drużyny. Teraz otwarcie zakładki wyników drużyny wyświetli ekran złożony z dwóch sekcji (nasza drużyna i skuteczność bojowa).
 • Sekcje: statystyki i czas zostały usunięte z zakładki raportu szczegółowego. Nazwa samej zakładki zmieniła się na „raport finansowy”. Jej zawartość będą stanowiły wyłącznie informacje związane z finansami. Zawartość sekcji „statystyki” i „czas” dostępna jest tylko w sekcji „statystyki” w zakładce wyniku drużynowego.
 • Modyfikacji uległ również interfejs wykorzystania zarządzanego bonusu.
 • Zmiany wprowadzono też w interfejsie postępów nagrody za zasługi
 • Wynik drużyny może być teraz sortowany zgodnie z następującymi parametrami.
  • Zadane uszkodzenia
  • Zniszczone pojazdy przeciwnika
  • Doświadczenie

Dowódcy! Zmierzajcie ku serwerowi Piaskownicy i testujcie najnowszą iterację do woli.

ź: portal EU
Sekcja komentarzy
Loading comment form ...