PanzerNews - Projekt Kampania: czołg lekki 7TP, recenzja

Projekt Kampania: czołg lekki 7TP, recenzja

Materiał powstał w celach humorystycznych. Jego tematem jest recenzja polskiego czołgu lekkiego 7TP.

Historyczne odniesienia w filmie: • wieża i uzbrojenie 7TP zostało faktycznie zaprojektowane przez szwedzką firmę Bofors • silnik czołgu jest licencyjną wersją silnika szwajcarskiej firmy Sauer. Faktycznie odznaczał się głośną pracą i produkcją dużej ilości spalin. • Peryskop odwracalny Rudolfa Gundlacha w rzeczywistości bardzo ułatwiał obserwację • Tylko nieliczne 7TP posiadały radiostację • T-26 był faktycznie eksportowany do Hiszpanii, Chin i Turcji.

Sekcja komentarzy
Loading comment form ...