PanzerNews - Projekt Kampania: czołgi ciężkie IS-6 oraz IS-7

Projekt Kampania: czołgi ciężkie IS-6 oraz IS-7

Film opowiada historię czołgów ciężkich IS-6 oraz IS-7. Były to bardzo ciekawe maszyny w których planowano zastosować dużo innowacyjnych rozwiązań technicznych. Niestety, żaden z nich nie trafił do produkcji seryjnej.

Sekcja komentarzy
Loading comment form ...