PanzerNews - Projekt Kampania: IS-4

Projekt Kampania: IS-4

Film opowiada o czołgu ciężkim IS-4. Był to najcięższy wóz bojowy jaki kiedykolwiek znajdował się na uzbrojeniu armii Radzieckiej oraz Rosyjskiej. W filmie poruszam także zagadkową sprawę związaną z liczbą zachowanych maszyn tego typu.

Sekcja komentarzy
Loading comment form ...