PanzerNews - Projekt Kampania: Tank News #9

Projekt Kampania: Tank News #9

Najnowsze odcinek "Tank News" z którego dowiecie się min. o nowej armacie Rheinmetall, nowych czołgach dla Węgier czy otwarciu nowej placówki MBPanc. w Poznaniu!

Sekcja komentarzy
Loading comment form ...