PanzerNews - Projekt Kampania: Tiger II - Królewski czy Bengalski?

Projekt Kampania: Tiger II - Królewski czy Bengalski?

Film dotyczy największego sporu wśród miłośników broni pancernej, a mianowicie jak powinniśmy w języku polskim określać czołg Tiger II.

Sekcja komentarzy
Loading comment form ...