PanzerNews - Q&A z deweloperami 12.12, cz.II

Q&A z deweloperami 12.12, cz.II

Prezentacje nowości z wczorajszego streama zebrane przez WoT Express.
  1. Załoga 2.0.
  2. Nowe wyszukiwanie plutonów.
  3. Starcie drużyn (RU).
  4. Przepustka bitewna (trzy gałęzie do wyboru).
  5. Włoskie czołgi ciężkie.
  6. Czechosłowackie czołgi ciężkie.
ź: WoT Express
Sekcja komentarzy
Loading comment form ...