PanzerNews - QuickyBaby: Załoga 2.0 - Good, bad or ugly?

QuickyBaby: Załoga 2.0 - Good, bad or ugly?

Czyli nowy system załogi w oczach QB.
Sekcja komentarzy
Loading comment form ...